“เลขานุการพระสังฆราช” ลงพื้นที่จ.ปทุมธานี มอบถุงยังชีพ ชี้ช่วงโควิดได้เห็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย

0
260

วันนี้ (15 มิ.ย.63) ที่วัดสายสุวพรรณ อ.คลอหลวง จ.ปทุมธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน “มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ มอบถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งดำเนินงานโดย คณะสงฆจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จำนวน 200 คน และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จำนวน 200 คน เข้ารับถุงยังชีพ พร้อมกันนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ยังได้มอบกัปปิยภัณฑ์ และเมล็ดพันธุ์พืช ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ให้กับพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจ.ปทุมธานี เพื่อนำไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปด้วย

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมการทำงานของคณะสงฆ์ปทุมธานีในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพราะประชาชนดูแลวัดมาโดยตลอด ช่วงเวลาระบาดของโรคโควิด-19 เพียง 4-5 เดือน ประชาชนต้องลำบาก เป็นช่วงเวลาที่วัด พระสงฆ์ ต้องทดแทนบุญคุณประชาชน แค่ 4-5 เดือน ถือว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับการที่ประชาชนดูแลวัดมาตลอดชีวิต และการให้ความช่วยเหลือกัน การมีน้ำใจให้กันแบบนี้ ไม่มีประเทศใดทำได้แบบไทย ซึ่งในช่วงโรคโควิด-19 ระบาดนี้ มีวัดไทยในต่างประเทศเชิญชวนคณะศิษย์ ร้านอาหารไทย ร่วมกันทำอาหารไปแจกให้แพทย์ พยาบาล ตามโรงพยาบาล สร้างความแปลกใจให้กับแพทย์ พยาบาล ในต่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่ก็ได้แจ้งไปว่า เป็นการทำตามวัฒนธรรมของไทย โดยในช่วงโควิด-19 ระบาดนี้เราจะได้เห็นวัฒนธรรมที่ดีของไทย ทั้งความสามัคคี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน