เรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สื่อสิ่งพิมพ์กับการปรับตัวสู่ดิจิทัลคอนเทนต์”

0
1883

 

“สื่อสิ่งพิมพ์กับการปรับตัวสู่ดิจิทัลคอนเทนต์”

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยสาขาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สื่อสิ่งพิมพ์กับการปรับตัวสู่ดิจิทัลคอนเทนต์”

โดย ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง 309 อาคาร ม. มหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ