เราจะผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกัน

0
218

เราจะผ่านเรื่องร้ายไปด้วยกัน

              

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เราทุกคนคงจะได้รับรู้ถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา รายละเอียดต่าง ๆ นั้น อาตมาจะไม่กล่าวถึง เนื่องจากเป็นเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจ เป็นเรื่องชั่วร้ายเกินกว่าจะพูดถึง และเราจะต้องไม่ให้พื้นที่แก่พฤติกรรมชั่วช้าดังนี้อีก แต่เอาเป็นว่าผู้ร้ายใจบาปก็ย่อมได้รับผลกรรมเฉพาะหน้าไปแล้ว จะเห็นได้ว่า เอาศพไปวัดไหนก็ไม่มีใครรับเผา ต้องขับรถวนไปวนมา ตอนจะเผาก็เผาแบบเงียบ ๆ ไม่มีการประกอบพิธีอะไร อย่างไรก็ตาม อาตมาก็ขออนุโมทนาแก่วัดที่รับเผาศพด้วยจิตที่เป็นอโหสิกรรม

เหตุการณ์ดังกล่าวในลักษณะนี้ มักจะสร้างความแตกแยกให้แก่สังคม เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ทำลายขวัญและกำลังใจของผู้คน พลังลบมันเต็มไปหมด พลังลบมันทำให้คนแตกแยกกัน เมื่อเกิดความแตกแยกกันแล้ว ก็คือความไม่สามัคคีกันที่จะฝ่าฟันปัญหาต่าง ๆ ได้ สุดท้ายก็จะขัดแข้งขัดขากัน เพ่งโทษคนนู้นคนนี้ ด่าไปเรื่อย ของแบบนี้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อสังคมชอบแน่นอน แต่คุณธรรมอันโดดเด่นอย่างหนึ่งที่สังคมไทยเรามีมาตลอดคือความสามัคคี เป็นพลังด้านบวก ฉะนั้นอย่าให้ปีศาจร้าย คือ พลังลบ มาเอาความสามัคคี คือ พลังบวกไปจากสังคมไทย

ขอให้ดวงวิญญาณของผู้จากไปทุกท่านจงไปสู่สุคติภพ และขอแสดงความเสียใจ ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้สูญเสียทุกคนทุกท่าน ความสูญเสียในครั้งนี้มิอาจประเมินค่าเป็นตัวเลขได้เลย แต่ธารน้ำใจก็มาดังผ้าเช็ดน้ำตาให้แก่ผู้สูญเสีย ตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้สูญเสีย และเชื่อว่านั่นจะเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้เป็นอย่างมาก และมีกำลังใจจากภาครัฐ และเอกชนที่เข้ามาช่วยงาน ช่วยเรื่องการรักษา ช่วยในเรื่องกำลังใจ เห็นคนมาตั้งโรงครัว พ่อค้าแม่ค้าดอกไม้พากันมาจัดดอกไม้ให้ฟรี ๆ ไม่คิดเงิน การกระทำเช่นนี้เป็นเรื่องน่าสรรเสริญอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่สะท้อนความเห็นอกเห็นใจกันและกัน เป็นคุณธรรมที่ยังควรคงอยู่ในสังคมไทย

อาตมาจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอุทิศส่วนกุศลผลบุญของพวกเรา อุทิศให้แก่ผู้วายชนม์ทุกคน

อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนกำลังติดตามคือ น้ำท่วม ปีนี้น้ำมากจริง ๆ น้ำฝนมาก น้ำในแม่น้ำก็มากตาม ปีนี้ฝนฟ้าก็ประหลาด ตกหนักอย่างน่ากลัวเสมอ พวกคนทางวิทยาศาสตร์ก็ว่า นี่มันผลพวงจากโลกร้อนรึเปล่าก็ไม่แน่ใจ แต่เอาเป็นว่าพอมันตกแล้วน้ำก็ท่วมขัง ขนาดในเมืองนครปฐมยังท่วมอยู่หลายจุด ต้องถือว่าแรงจริง ๆ แต่ที่นับว่าแรงจริง ๆ คือพื้นที่ริมน้ำ น้ำเหนือไหลลงมาถึงก็ตุลาคม พฤศจิกายน กรุงเทพฯ ก็จะเริ่มเสี่ยงประมาณเดือนหน้า แต่เดือนนี้ภาคกลางตอนล่างก็เริ่มโดนกันแล้ว เดี๋ยวก็มีข่าวพนังแตก ข่าวน้ำล้นน้ำขัง อาตมาก็ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องในท้องที่เหล่านั้นด้วย ระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอ สัตว์ร้ายที่หนีน้ำ กระแสฟ้ารั่วในน้ำ หรือบนบ้านที่น้ำท่วม และคนที่จะกล่าวถึงไม่ได้คือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ ทั้งภาครัฐ อาสาสมัคร ภาคเอกชน ที่เข้าไปยังพื้นที่ประสบภัย คนเหล่านี้คือคนที่เสี่ยงภัยเพื่อผู้อื่น เป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญ

โดยปกติแล้วคนเราย่อมรักชีวิตของตน แต่คนที่ยอมโดดลงน้ำที่ไหลเชี่ยวเพื่อไปช่วยคนอื่น คนเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญ เพราะความสำนึกต่อหน้าที่ มีจิตสาธารณะ อยู่เหนือกว่าความรักตัวกลัวตาย คุณธรรมเช่นนี้ทำให้สังคมมนุษย์ยังคงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้

สัปดาห์นี้ เมื่อจุดไฟในใจคนไปถึงมือท่าน ก็เป็นช่วงกฐินของวัดไผ่ล้อมพอดี คือวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 กฐินวัดไผ่ล้อมเป็นกฐินสามัคคี ซึ่งอย่างที่ได้เจริญพรไปว่าในปีนี้ ทางบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟ่า จำกัด แจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพใหญ่กองกฐินสามัคคีปีนี้ ท่านใดที่จะร่วมบุญกฐินร่วมไปในกองใหญ่นี้ ก็สามารถติดต่อกับทางวัดไผ่ล้อมได้ อาตมาตั้งเป้าหมายว่า ปัจจัยจากกองกฐินเหล่านี้ จะนำไปใช้บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถเฉลิมพระเกียรติ อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี อุโบสถหลังนี้ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี ทรงวางศิลาฤกษ์ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จมาตัดหวายลูกนิมิต เป็นอุโบสถขนาดใหญ่ ตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายนอกและภายใน ภายในประดิษฐานหลวงพ่อสุโขทัยศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งก็ศักดิ์สิทธิ์สมชื่อ มาจนถึงบัดนี้อุโบสถดังกล่าวก็มีอายุนับแต่แรกสร้างเกือบสามสิบปี ก็มีความเสื่อมความหมองไปเป็นธรรมดา

อาตมาจึงดำริที่จะบูรณะให้คืนคงความสวยสดใหม่เช่นเดิม ก็ถือว่ากฐินสามัคคีกองนี้ก็จะกลายไปเป็นอุโบสถเดิมที่สวยงามเหมือนใหม่ เป็นศรีสง่าเคียงคู่ถาวรปูชนียวัตถุปูชนียสถานของวัดสืบไป ขอเจริญพร

 

หลวงพี่น้ำฝน : 17 ตุลาคม 2565