เผย โควิด-19 กระทบคนบวชพระเพื่อจำพรรษาปีนี้น้อยลง

0
142

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า ในฐานะเจ้าคณะเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมถวายความรู้ และอบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ(พระบวชใหม่) จำนวน 42 รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์ลาดพร้าว ที่วัดลาดปลาเค้า โดยพระมหาเขมานันท์ กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ ว่า การอบรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร เพื่ออบรม ให้ความรู้พระนวกะทั้งเรื่องพระธรรมวินัย และการวิปัสสนากรรมฐาน ที่สำคัญ คือ เพื่อให้เข้าใจในจริยวัตรของพระสงฆ์ จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะสงฆ์เขตลาดพร้าว นับเป็นเขตแรกๆ ในกรุงเทพฯ ที่ดำเนินการจัดอบรมพระนวกะหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย อย่างไรก็ตามยอมรับว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้เข้ามาบวชพระเพื่อจำพรรษาในปีนี้น้อยลงมาก จากเดิมคณะสงฆ์เขตลาดพร้าวจะมีพระสงฆ์บวชใหม่เพื่อจำพรรษาปีละประมาณ 150-200 รูป โดยปีที่แล้วก็มีถึง 170 รูป แต่ปีนี้เหลือเพียง 42 รูปเท่านั้น

พระมหาเขมานันท์ กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่น่าห่วงและได้เน้นย้ำ เตือนพระนวกะอยู่เสมอ คือ การใช้สื่อ ต้องรู้เท่าทัน ต้องมีความระมัดระวังในการใช้สื่อทุกชนิด โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เพราะพระนวกะมักจะไม่ระวังตัว ไปใช้สื่อออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยม เช่น TikTok เป็นต้น ไปในทางที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อคณะสงฆ์ ดังนั้นการอบรมถวายความรู้พระนวกะ จึงถือว่ามีความสำคัญมาก เพื่อให้พระนวกะได้เรียนรู้พระธรรมวินัย  และจะได้ไม่ไปปฏิบัติตัวสร้างความเสียหายทั้งกับตัวเอง และพระพุทธศาสนา