เผย ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

0
130

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.50 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการออกรางวัล สลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 เพื่อหารายได้สมทบทุนทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

โดยผลการออกสลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ปรากฏผล ดังนี้

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 30 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 56958

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 19316  66559

รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 15651  22953  23627  67726  67939

รางวัลที่ 4 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 01640  04736      16226  21096  22123  28307  29255  37109   44767  48296

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง เช็คของขวัญ (มูลค่า 3,000 บาท) มี 70 รางวัล ได้แก่หมายเลข 446

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมุน 1 ครั้ง เช็คของขวัญ (มูลค่า 1,000 บาท) มี 700 รางวัล ได้แก่หมายเลข 90

สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสามารถนำสลากไปรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 5  อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2141 – 6033 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th หรือสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย หรือ SCAN QR CODE ทางด้านหลังของสลาก