เผยโควิด-19 ทั่วโลกยังระบาดหนัก กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในต่างแดน

0
535

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในทั่วโลกขณะนี้ส่งผลให้ผู้คนในหลายทวีป หลายประเทศได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร)  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า อาตมาได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด ได้พูดคุยถามทุกข์ สุขกับพระธรรมทูตไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ทั่วโลก เช่น ในอินเดีย เนปาล อเมริกาและยุโรป ในอินเดีย และเนปาล พระธรรมทูตท่านหนึ่งเล่าว่าขณะนี้ไวรัสโควิด 19 ได้ระบาดทั่วประเทศ ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก พระธรรมทูตในแดนพุทธภูมิไหนจะต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ ไหนจะช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อน แต่ทุกรูปก็ยืนยันว่าจะไม่กลับไทย ยินดีจะปฏิบัติศาสนกิจถวายเป็นพุทธบูชาในแดนพุทธภูมิต่อไป

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า ในอเมริกา พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งเตือนพระธรรมทูตทุกรูป ทุกวัดให้ระมัดระวัง อย่าประมาท การ์ดอย่าตกและจะต้องให้การช่วยเหลือดูแลชุมชนคนไทยให้เต็มกำลังความสามารถ  ส่วนในประเทศในยุโรปและแถบสแกนดิเนเวีย พระธรรมทูตรูปหนึ่งเล่าว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 รอบสองรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม งานกฐินในหลายวัดต้องจำกัดจำนวนญาติโยม และกิจกรรมภายในวัด พระธรรมทูตก็อยู่กันอย่างยากลำบาก แต่ทุกรูปก็ยังมีกำลังใจดี ไม่เสียขวัญ คอยดูแลให้กำลังใจญาติโยม

“ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศก็ได้ออกมาตรการให้การช่วยเหลือพระธรรมทูตทั่วโลกทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลางและมาตรการระยะยาวโดยให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยภาพรวมขณะนี้พระธรรมทูตไทยทั่วโลกยังมีกำลังใจดี เข้มแข็ง และพร้อมปฏิบัติศาสนกิจเพื่อพระศาสนาในทั่วทุกภูมิภาคของโลก” พระเมธีธรรมาจารย์  กล่าว