เผยโครงการสร้างสถานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระสังฆราช”

0
129

วันนี้ (26 มิ.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ 93 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยเมื่อเวลา 09.30 สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส ทรงจุดเครื่องทองน้อย บูชาพระอัฐิ อัฐิพระบูรพการี และพระบูรพาจารย์ พระราชาคณะ 10 รูปสวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตรสดับปกรณ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ อุทิศพระบูรพการี และพระบูรพาจารย์ จากนั้นเวลา 10.00 น. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วรับพระราชทานฉันเพล พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ต่อมาเวลา 15.00 น. คณะสงฆ์คณะธรรมยุต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช

สำหรับบรรยากาศการลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ที่พระวิหารวัดราชบพิธฯ มีประชาชนมาลงนามถวายสักการะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า และปิดการลงนามเวลา 09.30-12.00 น. เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติ อย่างไรก็ตามทางวัดได้เปิดให้ลงนามอีกครั้งในเวลา 12.00-16.00 น. โดยมีประชาชนรอเข้าคิวลงนามจนแถวยาวมาถึงประตูฝั่งถนนเฟื่องนคร ซึ่งทางวัดได้จัดเจลล้างมือ และให้เข้าลงนามได้ครั้งละ 5 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ทางวัดราชบพิธฯ ยังมีโครงการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ที่ต.คลองเก้า อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยสมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งทางวัดราชบพิธฯ ได้เริ่มโครงการออกแบบและก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธฯ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช บนเนื้อที่ 127 ไร่ จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์เดือนก.ย.นี้  กำหนดแล้วเสร็จใน 2 ปี

พุทธศาสนิกชนสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระกุศลจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ โดยบริจาคผ่านทางบัญชี “วัดราชบพิธ เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี” ตามธนาคารดังนี้ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 159-0-10328-9  ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 006-2-89900-5 และธ.ออมสิน เลขที่บัญชี 0-202-8435-6654