เปิดแล้ว สืบสานงานประจำปีหลวงพ่อวัดไร่ขิง สมเด็จฯธรรมยุต-มหานิกายให้เมตตาเป็นประธาน ปชช.แห่แหนร่วมพิธีอัญเชิญทางน้ำขึ้นประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ

0
3336

วันนี้ (วันที่ 26 มี.ค. 2561) เวลา 09.50 น. ที่ริมเขื่อนหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม พร้อมด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 ธ. วัดเทพศิรินทราวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงทางน้ำ และเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2561 โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติหน้าที่แทน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางข้าราชการ ศิลปินนักร้องนักแสดง อาทิ

ครูสลา คุณวุฒิ น้ำอ้อย สมใจรัก เทพ ทูลใจ ต้อม สกุลพันธ์ รวมทั้งพ่อค้า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากทั่วสารทิศจำนวนมากร่วมในพิธี

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา วัดไร่ขิงสร้างขึ้นเมื่อปี 2394 นับถึงปัจจุบันรวมได้ 167 ปี เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวไร่ขิงและพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ ปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางของกิจการคณะสงฆ์ และสามารถรองรับกิจการคณะสงฆ์จากทั่วประเทศอีกด้วย

 

ผอ.พศ. กล่าวต่อไปว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง องค์พระประธานประจำพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมากราบสักการบูชาเป็นจำนวนมากทุกวัน นอกจากนี้ เจ้าอาวาสของวัดไร่ขิงทุกรูปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพระภิกษุที่มีศีลาจารวัตรงดงาม พระคุณเจ้าได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองนานัปการแก่วัดและชุมชนรอบวัด สร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งต่อมาพระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อแย้ม)   รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้สืบสานปณิธานของเจ้าอาวาสทุกรูป อีกทั้งยังเสริมสร้างกิจกรรมใหม่เพิ่มเติมทั้งในด้านการสืบทอดพระพุทธศาสนา และการสร้างความเจริญแก่สังคม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการวัดและประชาชน

“การจัดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงครั้งนี้ จึงเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของคนไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานต่อไป” ผอ.พศ.กล่าว

หลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้ว สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น เบื้องหน้าผ้าทิพย์ปูทอดลงมา องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ หันพระพักตร์ทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) ซึ่งหน้าวัดมีแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน

ครั้งเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ชาวเมืองนครชัยศรี เสด็จมาตรวจเยี่ยมวัดในเขตอำเภอสามพราน ได้เข้าไปในพระอุโบสถวัดไร่ขิง หลังจากกราบพระประธานแล้ว มีความเห็นว่า พระประธานมีขนาดเล็กเกินไป จึงบอกให้ท่านเจ้าอาวาสพร้อมชาวบ้านไปอัญเชิญมาจากวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวางลงบนแพไม้ไผ่แล้วนำล่องมาตามลำน้ำและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถ ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 วันสงกรานต์พอดี