เปิดแล้ว! วธ.-สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์-ภาพยนตร์ จัดอบรม “การเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์” เน้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว รับสมัครถึง 5 เม.ย.นี้

0
1944

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ลงนามในประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตร “การเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์” ภายใต้ โครงการประกวดบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนมืออาชีพนำโดย อ.ศัลยา สุขะนิวัฒน์ ผู้แทนสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สามารถนำไปต่อยอดการผลิตเป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ทาง www.m-culture.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 จากนั้นทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการเขียนบทภาพยนตร์ และการอบรมรมเขียนบทละครโทรทัศน์  ภายในวันที่  22 เมษายน 2562

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับสิ่งสำคัญในการประกอบการพิจารณา คือ ผู้สนใจต้องส่งเรื่องย่อละครโทรทัศน์/ภาพยนตร์  ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “เรื่องราวของท้องถิ่น”  ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A 4 นำเสนอเรื่องราวของชีวิตตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรทุกวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2562  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  จึงมีสิทธิ์ในการส่งผลงานบทภาพยนตร์ หรือ บทโทรทัศน์เข้าร่วมประกวดในลำดับต่อไป มีเงินสำหรับรางวัลกับบทละครโทรทัศน์ และบทภาพยนตร์ ประเภทละ 10 รางวัล รางวัลๆ ละ 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก วธ.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม หรือ 0-2209-3520 Facebook : Content Thailand

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ให้กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาสร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ส่งเสริมประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของไทย  ทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สามาถนำไปต่อยอดการผลิตเป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป