เปิดวัดไร่ขิงจัดมหกรรมโชว์ผลงานหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ นำสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาวจากทั่วประเทศมาจัดแสดง

0
2691

สำนักข่าว Thai R News – พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 16-20 ก.ย. จะมีการจัดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับประเทศ ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม โดยจะมีพิธีเปิดวันที่ 17 ก.ย. โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานดังกล่าว

พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เจ้าคณะ จ.ลพบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กล่าวว่า การจัดงานหมู่บ้านศีล 5 ระดับประเทศครั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมผลงานหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบดีเด่นระดับต่างๆ ทั่วประเทศมาจัดแสดง และจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านศีล 5 ดีเด่นทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับหน และระดับประเทศ ทั้งยังมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อหาแนวทางสานต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบยั่งยืน มั่นคง นิทรรศการหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีการนำศิลปวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค มาจัดแสดง และมีการแสดงของศิลปินที่ได้รับรางวัลศีล 5 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00น. ทุกวันด้วย ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาชุมชน ในการนำสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว จากทั่วประเทศ มาจัดแสดง