เปิดวัดศรีสุดาราม บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ผู้เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 และ 6 ประโยค

0
281

  “พระเทพประสิทธิมนต์” ประสาน รพ.ราชพิพัฒน์ เปิดวัดศรีสุดาราม บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ผู้เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค และป.ธ. 6 ประโยค รวม 400 รูป/คน

พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ในวันที่ 2 มิ.ย. 2566 ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมพิธี จำนวน 366 รูป และทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีการประสานโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อขอการสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Real-Time PCR ให้กับพระภิกษุสามเณร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 400 รูป/คน นั้น

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 ให้กับพระภิกษุสามเณร และเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ทางวัดศรีสุดารามจึงได้ให้ใช้สถานที่ภายในวัดในการดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กับพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 ที่วัดศรีสุดาราม

*****************************************************************