เปิดตัว e – book ท่องเที่ยวเส้นทางบุญ อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาส 150 ปีชาตกาล

0
215

นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศ ยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้ประกาศ ยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ  150 ปี ชาตกาล ในปี 2563 – 2564 โดยครบวันชาตกาล คือ วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ในการนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกับวัดและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่ชีวประวัติ ผลงานของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้นำทางไว้ และจุดประกายทางปัญญาสู่สังคม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ ทางท่องเที่ยวตามรอยพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดทำเอกสาร “ตามรอยธรรมเส้นทางท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”  ณ จังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อแนะนำเส้นทางบุญให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักวัดและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งในช่วงที่ท่านได้พำนักอยู่ทางภาคเหนือ  ท่านได้ออกธุดงค์ไปพำนักยังพื้นที่ห่างไกลตามถ้ำ และป่าเขาต่างๆ ทั่วภาคเหนือ โดยท่านเคยมาจำพรรษาที่บ้านมูเซอ  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  ในปี พ.ศ.2479 และ จำพรรษาที่วัดพระธาตุจอมแจ้ง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2480  สำหรับเส้นทางนี้จะเป็นการนำนักท่องเที่ยวไปรู้จักวัด ที่พระอาจารย์มั่นเคยจำพรรษา เยี่ยมเยียนวัดสายวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น เพื่อเรียนรู้ร่องรอยการปฏิบัติธรรม และน้อมรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ของ พระอาจารย์มั่น  พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทย  และเพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในระหว่างเส้นทาง เปรียบได้กับเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชีวิต ทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมชมได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ มีความเลื่อมใสศรัทธา และซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย  อันเป็นการร่วมอนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอดสิ่งดีงามของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

ในโอกาสนี้ กรมการศาสนา ได้จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางบุญ อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาส 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. 2563 – 2564  ในรูปแบบ e – book จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร เชียงราย และเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจรู้จักวัดและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ย้อนรอยดินแดนถิ่นบ้านเกิดพระอาจารย์มั่น เช่น บ้านคำบง เยี่ยมชมวัดที่องค์ท่านเคยบรรพชาเป็นสามเณร บวชเป็นพระภิกษุ จำพรรษา รวมไปถึงสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นได้เคยมาพำนักบำเพ็ญเพียร เช่น วัดศรีบุญเรือง สำนักสงฆ์กุดเม็ก วัดภูหล่น วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดบูรพาราม วัดเลียบในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ร่องรอยการปฏิบัติธรรม และร่วมน้อมรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์มั่นแล้ว จะได้เพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจไปกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทย สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นในระหว่างเส้นทาง เปรียบได้กับเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชีวิต ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาชีวประวัติจากการท่องเที่ยว ได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย  เป็นการร่วมอนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอดสิ่งดีงาม สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด e – book ท่องเที่ยวเส้นทางบุญ อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 6 จังหวัดได้ โดยมีตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว และแนะนำวัด/สถานที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมเยียนชุมชนคุณธรรม พร้อมแผนที่นำทาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาเรียนรู้จากโปรแกรมนี้ได้  ผู้สนใจสามารถติดตามงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.luangpumun.dra.go.th

///////////////////////////////////////////////////////////////////