“เทวัญ” ตอบรับเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาสงฆ์ แทนการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคณะสงฆ์

0
995

พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ศูนย์พิทักษ์ฯได้เสนอต่อนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ว่า ให้มีการเปิดศูนย์ฮอตไลน์ให้คําปรึกษากับคณะสงฆ์ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และแก้ไขปัญหาต่างๆ แทนการเปิดศูนย์ฮอตไลน์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ตามที่นายเทวัญ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้นั้น เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้รับทราบแล้ว ในการนี้จะได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านพระพุทธศาสนาต่อไป

รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ทางศูนย์พิทักษ์ฯ และองค์กรทางพระพุทธศาสนาจะเข้าพบนายเทวัญ ในวันที่ 28 ส.ค.นี้ เวลา 09.30น.  เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง พศ. คณะสงฆ์ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ