“เทวัญ”ยันสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนต้องเดินหน้า 29 พ.ย.นี้ พิธีเปิดที่ว.สงฆ์นครน่าน

0
309

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบให้พศ. ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดโครงการเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ข้าราชการ และประชาชน ได้ดำรงชีวิตและประกอบหน้าที่การงาน โดยยึดหลักคุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งคือ หลักธรรมาภิบาล และได้ศึกษาเรียนรู้หลักวิชาการพุทธศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน เพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมที่ได้ศึกษาแล้วนั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยการจัดสอบปีนี้เข้าสู่ปีที่ 90 แล้ว และจะมีการจัดพิธีเปิดสอบในสนามสอบกลาง ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน พร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษาจำนวนกว่า 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครสอบธรรมศึกษารวมกว่า 2 ล้านคน

นายเทวัญ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนนั้น ทราบมาจากทางพศ.ว่า ในเรื่องนี้ได้เคยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เมื่อปี 2557 มีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี ซึ่งขณะนี้ครบตามกรอบการดำเนินงานแล้ว ดังนั้นตนจะหารือกับทางนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป เพราะถือว่าเป็นโครงการที่ดีในการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรม และจะได้นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป