เตรียมวางศิลาฤกษ์สร้างตึกพระเทพประสิทธิมนต์ ศูนย์แพทย์-เรียนรู้ผู้สูงอายุ รพ.ราชพิพัฒน์ มอบ “เหรียญทรงงาน” แก่ผู้ร่วมบริจาคสมทบ

0
2715

ตามที่พระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มีดำริจัดสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ ตึกพระเทพประสิทธิมนต์ รพ.ราชพิพัฒน์ ขนาด 4 ชั้น เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพื้นที่ที่ดิน 5 ไร่ บริเวณถนนเลียบคลองปทุม  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับบริจาคมาจาก น.ส.พะเยาว์  จิตกระโชติ  โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ให้ประกอบพิธีมังคลาภิเษกเหรียญทรงงาน ร.๙ อีกครั้ง ณ พระอุโบสถวัดบวรฯ เพื่อมอบให้กับผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างซึ่งจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ นั้น

พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผอ.รพ.ราชพิพัฒน์ กล่าวว่า รพ.ราชพิพัฒน์ สร้างขึ้นโดยพระเทพประสิทธิมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งขณะที่ทำการก่อสร้างเมื่อปี 2539 ท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชพิพัฒน์โกศล จึงใช้ชื่อรพ.ว่า “ราชพิพัฒน์”  เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2542 ในส่วนของการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุนั้น เป็นนโยบายหลักของโรงพยาบาล เพราะเห็นว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จึงเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ในรูปแบบของคลินิกผู้สูงอายุ และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ “Geriatric Academy” เมื่อปี 2560  โดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพเข้ามาดูแล ประกอบด้วยแพทย์อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ  ทั้งยังเปิดหอผู้ป่วยชีวาภิบาล ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย

“การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุจะไม่เพียงรักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังนำศาสตร์ด้านจิตใจและอารมณ์มาช่วย ทั้งยังจะมีการสอนญาติผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับญาติ ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และจากการดำเนินการแบบครบวงจรนี้ส่งผลให้สำนักการแพทย์ ยกให้รพ.ราชพิพัฒน์ เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลสังกัดกทม. ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ และต่อไปจะมีการขยายศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุฯ ไปยังอาคารแห่งใหม่ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเทพประสิทธิมนต์ จะดำเนินการสร้างให้ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุที่เต็มรูปแบบต่อไป” ผอ.รพ.ราชพิพัฒน์ กล่าว

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เปิดให้ผู้ใจบุญที่สนใจร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างตึกพระเทพประสิทธิมนต์ โดยสามารถบริจาคผ่านร้าน เซเว่น-อีเลฟเว่น ใกล้บ้านพร้อมรับเหรียญทรงงาน ร.๙ เป็นที่ระลึก  หรือบริจาคโดยตรงได้ที่รพ.ราชพิพัฒน์ ถ.พุทธมณฑล สาย 3 และที่วัดศรีสุดาราม ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งเหรียญทรงงาน ร.๙ รุ่นนี้ ด้านหน้าเป็นพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขณะทรงงาน ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 090 678 6500, 081 833 3353 และ 081 527 6524