เตรียมชงกรณี “แก๊งงานบวชวัดสิงห์” เข้าหารือแนวทางป้องปรามในที่ประชุมมส. 28 ก.พ.นี้

0
600

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้จัดงานบวชที่วัดสิงห์ แล้วมีการใช้วงดนตรี เครื่องเสียง ส่งเสียงดังไปถึงโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ซึ่งขณะนั้นกำลังมีการจัดการสอบอยู่ แม้ว่าเจ้าอาวาสวัดสิงห์จะออกมาเตือน อีกทั้งผอ.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จะขอความร่วมมือให้เบาเสียงลง แต่ผู้จัดงานบวชดังกล่าวส่วนหนึ่งกลับไม่พอใจแล้วบุกไปที่โรงเรียน ทำร้ายครู เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และนักเรียนที่กำลังสอบอยู่ จนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดอยู่นั้น ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ในวาระปกติ จะมีการนำกรณีดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมมส. เพื่อหาแนวทางในการป้องปรามผู้ที่จะมาจัดงานบวช โดยจะขอให้มส.พิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติว่าจะต้องมีการแจ้งไปยังแต่ละวัดว่าจะต้องแจ้งกับผู้ที่จะมาจัดงานบวชอย่างไร เช่น หากมีขบวนแห่นาค เมื่อมาถึงบริเวณวัดแล้วจะต้องเบาเสียงลง หรืองดใช้เสียงที่มีความดังจนเกินไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นต้น

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา มส.จะมีการยกกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัด เพื่อพิจารณาออกแนวปฏิบัติให้กับวัดมาโดยตลอด เช่น การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ภายในพื้นที่วัด ห้ามการจัดแสดงมหรสพที่ไม่เหมาะสม เช่น โคโยตี้ ในพื้นที่วัด แต่กรณีการจัดงานบวชที่มีเสียงดังจนสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นนั้น ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นจึงต้องนำเข้าหารือต่อมส. เพื่อออกเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกวัดต่อไป

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””