เด็กสจล. คว้าแชมป์ “ชนช้างกราฟิกซีซั่น 2” สุดยอดการออกแบบสินค้าวัฒนธรรมเพื่อชุมชน

0
1515

เด็กสจล. คว้าแชมป์ “ชนช้างกราฟิกซีซั่น 2” สุดยอดการออกแบบสินค้าวัฒนธรรมเพื่อชุมชน

จากการที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)ได้เปิดรับสมัครเยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการชนช้างกราฟิกซีซั่น 2 เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านเรขศิลป์ (กราฟฟิก) ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและตอบโจทย์วัฒนธรรมชุมชน ภายใต้ธีม Design for the village ทั้งหมด 10 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 กิ่งก้านใบ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ทีมที่ 2 ปกรณ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมที่ 3 ทีมไก่ทอด 2017 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ทีมที่ 4 AI จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) ทีมที่ 5 กระติก จาก ม.นเรศวร  ทีมที่ 6  สล่ากราฟิก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทีมที่ 7  ลองแล จาก มอ.ปัตตานี ทีมที่ 8 Check In จาก มอ.ปัตตานี ทีมที่ 9 Pak Silk จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทีมที่ 10 ตุ้มโฮม จาก ม.ขอนแก่น

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ   ผู้อำนวยการ สศร. เล่าว่า เยาวชนทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการอบรมความรู้ด้านเรขศิลป์จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ไพโรจน์  ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 ผศ.อาวิน  อินทรังษี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร อาจารย์ธีรวัฒน์  พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำภาควิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

และที่สำคัญได้ทำภารกิจออกแบบกราฟฟิกโดยการลงพื้นที่ 10 ชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำหรับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านทำกลอง จ.อ่างทอง, ชุมชนไทยพวน จ.นครนายก, ชุมชนโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี, ชุมชนบ้านต้นตาล จ.สระบุรี, ชุมชนบางหลวง จ.นครปฐม, ชุมชนบ้านดอน จ.ระยอง, ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรามัญ จ.กาญจนบุรี, วัดนาอุดมวนาราม จ.มุกดาหาร, ชุมชนบ้าน จอมแขวน จ.กำแพงเพชร และชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์วิสาหกิจ และ ชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จ.ตรัง

 ผลปรากฏว่า ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม AI จาก สจล. ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม ปกรณ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมไก่ทอด 2017 จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท โดยทั้ง 3 ทีมจะได้เดินทางไปดูงาน Design Festa Spring 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้

วันนี้จึงขอเก็บภาพและความรู้สึกของน้องๆ และบรรดาศิลปินต่างๆ ที่มีต่อโครงการนี้และความรู้สึกที่ได้ลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มกันที่ นายนภัต ตันสุวรรณ (หนึ่ง) และนางสาว ปาณิสรา มณีรัตน์ (ป็อป) ทีม AI จาก สจล. กล่าวหลังลงพื้นที่ที่ชุมชนวัดนาอุดมวนาราม ในจังหวัดมุกดาหารว่า นับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ของภาคอีสาน มีสานกระเป๋าพลาสติก ถักทอเสื่อ และพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอุดม-โนนหนองหอ หลังจากเก็บข้อมูล เราใช้การออกแบบกราฟิกเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโลโก้สินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสร้างสื่อส่งเสริมในแนวทางชุมชนเชิงเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ ชุมชนนี้มีจุดแข็งคือ ความสามัคคี ใช้วัดเป็นสถานที่ทำกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของชุมชน ผลงานที่เราออกแบบไปจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ด้านสองสาวทีมกระติก นางสาวพิมลมาศ มงคลการ (เอย) ชริญญา ซ้อนมณี (โรรี่) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ชุมชนวัดนาอุดม เป็นชุมชนคุณธรรมเข้มแข็ง มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง บ้าน วัดและโรงเรียน ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักน่าประทับใจ  ครั้งนี้พวกเราจึงใช้งานกราฟิกออกแบบบรรจุภัณฑ์ ป้ายสินค้า และเพิ่มร้านกาแฟชุมชน เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ จุดเด่นของชุมชนนี้คือ วิถีชีวิตที่หลอมรวมเอาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีเข้าไว้ด้วยกัน

“เหมือนอยู่บ้านเดียวกันโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางคอยช่วยกันทำกิจกรรมในทุกๆ เดือนอย่างสม่ำเสมอ พวกเราประทับใจมากที่โครงการ ชนช้าง ได้นำพวกเรามาพบกับชุมชนต่างๆ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เปรียบได้กับคุณหมอที่มีงานกราฟิกเป็นเครื่องมือในการรักษา ฟื้นฟู และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก”

 นางสาว ชนกมณฐ์  รักษาเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจในเยาวชนเหล่านี้ แม้จะอายุน้อยแต่ก็มากความสามารถและเข้าใจในหน้าที่ของกราฟิกดีไซน์เพื่อชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำงานออกแบบเพื่อตอบโจทย์ชุมชนในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งในประเทศไทยยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่รอให้งานกราฟิกเข้าไปช่วยทำแบรนด์ดิ้ง เพื่อสร้างมูลค่าและนำไปสู่เศรษฐกิจยั่งยืนได้

ขณะที่ นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปพร้อมคณะทำงานและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำเยาวชนตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 10 ทีม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนวัดบ้านดอน ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองจังหวัดระยอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน ซึ่งเป็นเป็นสถานที่เก็บรักษาหนังใหญ่ที่เก่าแก่และมีคุณค่ามาอย่างยาวนานกว่า 200 ปี  ชมการสาธิตเชิดหนังใหญ่โดยเยาวชนในชุมชน ศึกษาวิธีการทำขนมจีน จากร้านขนมจีนป้าลิ้นจี่ ซึ่งขนมจีนของที่นี่มีชื่อเสียงและเอกลักษณ์โดดเด่นเรื่อง เส้นใสเหนียวนุ่ม ไม่มีกลิ่นฉุน และเข้าชมการสาธิตภูมิปัญญานวดแผนไทยของชุมชนฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิกตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

นายไพโรจน์ ธีระประภา  ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์  ปี 2557 กล่าวว่า โครงการชนช้างกราฟฟิกปีสอง มีเนื้อหาและกิจกรรมเวิร์คช็อปที่เข้มข้น นำงานกราฟฟิกดีไซน์เข้าไปช่วยออกแบบให้กับชุมชน  โดยเน้นหลักการทำความเข้าใจและสร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชนแต่ละแห่ง ตัวอย่างที่พบส่วนใหญ่ เมื่อชุมชนผลิตสินค้าในท้องถิ่นมาจำหน่ายก็จะดูเหมือนๆกัน กราฟฟิกดีไซน์ก็จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้สินค้าหรือภูมิปัญญาของชุมชนนั้นๆมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำกิจกรรมให้กับชุมชนมาหลายแห่ง พบว่าเยาวชนในโครงการชนช้างกราฟฟิก สามารถตีโจทย์ที่ยาก ออกมาเป็นผลงานที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ถือเป็นการปิดโครงการชนช้างกราฟฟิก ปีสองได้อย่างงดงาม

Cr : Pr กระทรวงวัฒนธรรม

ณ. หนูแก้ว รายงาน