“เซนต์คาเบรียล” ปลื้ม ในโอกาสที่ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผอ.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์ สาขาเพชรผู้นำเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”

0
843

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน สมาคมเมโลเดียน สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน โดยการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์ สาขาเพชรผู้นำเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

โอกาสเดียวกันนี้ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียลที่ได้รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ในสาขาต่างๆ ดังนี้

  1. มาสเตอร์อติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์ สาขาเพชรผู้สอนเกียรติคุณด้านวัฒนธรรมดีเด่น”
  2. นักเรียน มงกุฎ ธัญญนันทญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์ สาขาเพชรผู้เรียนรู้เกียรติคุณด้านจิตอาสา”
  3. นักเรียน ณัฐชนินทร์ พานิชพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์ สาขาเพชรผู้เรียนรู้เกียรติคุณด้านดนตรี”
  4. นักเรียน นิธิศ นักเรียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์ สาขาเพชรผู้เรียนรู้เกียรติคุณด้านจิตอาสา”
  5. นักเรียน กรธวัช ขจรศักดิ์ว่องไว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง พสวค. ได้รับรางวัล “เพชรรัตนโกสินทร์ สาขาเพชรผู้เรียนรู้เกียรติคุณด้านจิตอาสา”

ทั้งนี้คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้เข้ารับฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการพร้อมกับร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ณ ห้องมุกดา อาคารอำนวยการ เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ข้อมูล : ม.ชาตรี ตั้งอัมพรตรีพล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

ภาพ : ม.ชาติ ปีลาตี งานโสตฯ – งานประชาสัมพันธ์