เชิดชูบุคคลต้นแบบ “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา” เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga Awards – 2019

0
3699

องค์กรสื่อมวลชนหลายแขนง ผนึกกำลังจัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ  Maha Nāga Awards – 2019 ครั้งที่ 1 สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2562 โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งมีบุคคลสำคัญจากนานาชาติ เข้ารับการประทานรางวัล

เมื่อเวลา 13.00 น. วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ “องค์กร บุคคล ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบดีเด่น” Maha Nāga Awards – 2019 (ครั้งที่ 1) ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ข่าวศาสนา (thairnews) สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี หนังสือพิมพ์สยามชน หนังสือพิมพ์โมเดิร์นไทม์นิวส์ สำนักข่าวโอเอ็นบีนิวส์ และสื่อมวลชนอีกหลายแขนง ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี พ.ศ.2562

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทุกสาขาอาชีพ ผู้เป็นต้นแบบดีเด่นแห่งปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป และเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบดีเด่นแห่งปี สร้างแรงจูงใจให้เจ้าของกิจการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งๆ ขึ้น

ภายในงาน ได้บุคคลสำคัญจากนานาชาติ ทั้งพระภิกษุ แม่ชี และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีรับการถวายและรับการประทานรางวัลในครั้งนี้  อาทิ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรฯ) พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺ ญชโย) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยามพระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), รศ. ดร. อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  อาจารย์พระดร.อิงดะกะ กรรมการมหาเถรสมาคมพม่า พระภัตตันตะสุขมิงตะ (เจ้าสุคำ) หลวงพ่อ ภัตตันตะ เดวิ่งดะ จากพม่า  พระอาจารย์ NHEB TAT เลขาสมเด็จสังฆราชของประเทศกัมพูชา  พระอาจารย์ KEO CHANTHA เจ้าคณะจังหวัดกัมปงสะปือ ประเทศกัมพูชา พระอาจารย์ OKEKANSA  ประธานชมรม มอญช่วยมอญ เป็นต้น

บุคคลสำคัญจากทุกสาขาอาชีพ อาทิ พระองค์เจ้าฤทธีราวงค์ ศรีสุวัสดิ์ เอกอัครราชทูตผู้พิทักษ์ สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์ แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา หม่อมเจ้าศรีสุวัสดิ์ ปัญญามุนี หม่อมเจ้าศรีสุวัสดิ์ สิทธิแคน จากกัมพูชา หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ว่าที่ร้อยตรีหม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร หม่อมหลวงพรรณพิมล ชยางกูร หม่อมหลวงพรวรรณ นันทวรรณ หม่อมหลวงจรัลพงษ์ จรูญโรจน์ หม่อมหลวงสุรชัย สุประดิษฐ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ MR.LACH BOUNLIM รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศกัมพูชา DR.KHAMSOUK KEOVONGSAY รองอธิบดีกรมวิจิตรศิลป์ กระทรวงแถลงข่าวศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว Mr.Sorphom Ouk เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พลเอก จรัล กุลละวณิชย์  พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญพลเอก ประสูตร  รัศมีแพทย์  พลเอก ชัยพัฒน์ ธีรธำรง พลเอก ดิฐฐ์ภพ ไก่แก้ว พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ พลโท อัครชัย จันทรโตษะ พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ นายจำนง รัตนกูล นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร

Mr.Ali Hashimi FazelPresident of Iran -Thailand Business Center  Mr.Isa Shumali Imam Hussain Foundation from Kuwait  Dr.Gagan Malik ซุปเปอร์สตาร์ชาวอินเดีย พระเอกหนังซีรีย์หนุมาน และพระพุทธเจ้า Mr.CHILASAK SAYSANITH ศิลปินนักร้อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร.สมบัติ เมทะนี  พศุตม์ บานแย้ม ทอม ดันดี เกศริน เอกธวัชกุล โย่ง เชิญยิ้ม ทองก้อน ตลกนานาชาติ ทศพล หิมพานต์ อาจารย์หนุ่ม ภูไท ศิริพร อำไพพงษ์ สัญญา พรนารายณ์ รังษี  เสรีชัย สวนสน มนต์สวรรค์ น้ำอ้อย พรวิเชียร นายวารินทร์ สัจเดว นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง นางนพขวัญ นาคนวล (จุ๋ม ปอยเด้ง)นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ นายพงษ์ปรีชา กิตติพันธ์เมธี ดีเจซาบะ นันทวันภาพยนตร์ รายการทีวี zoomzoom variety ลาวสตาร์ แชนแนล  นายบรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ผู้นำเยาวชนจิตอาสาร่วมรับเสด็จและเชิญรางวัล เข้ารับรางวัลสาขา ประชาสัมพันธ์ Asia Pacific สาขา วัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์  สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคม กลุ่มสามัคคี  มีน้ำใจ ใส่ใจสังคม องค์การพิทักษ์ชาติธำรงไทย เป็นต้น

สำหรับบรรยากาศภายในบริเวณงานโดยรอบหอประชุมพุทธมณฑล มีร้านค้าจิตอาสานำสิ้นค้าชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่ายมากมายหลายบูธ นอกจากนี้ยังมีผู้ใจบุญจำนวนมากนำอาหารหวานคาวพร้อมด้วยเครื่องดื่มมาให้บริการฟรี สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมในพิธีเป็นอย่างยิ่ง