เชิญร่วมงาน ๑๐๗ ปีแห่งการสถาปนา “กรมศิลปากร” เปิดเข้าชมฟรีโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกยุคสมัยของไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

0
1291

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน ๑๐๗ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร พบกับนิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต” นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร การเสวนา การออกร้าน Creative Fine Arts พร้อมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ในวาระที่กรมศิลปากรจะมีอายุครบ ๑๐๗ ปี (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นห้วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจและความปิติยินดีของเหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรทั่วประเทศ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. และเปิดนิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นการนำโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกยุคสมัยของประเทศไทย กลับมาจัดแสดงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนโบราณวัตถุชุดใหม่ที่มีความสำคัญ สวยงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งล้วนเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านความงามของโบราณวัตถุ ประชาชนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนา ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ ห้องดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจาก นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนวัตกรรมในภาครัฐ” การเสวนา เรื่อง “ฟิล์มกระจก : มรดกความทรงจำแห่งโลก” และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการเสวนา เรื่อง “พบปะอธิบดีกรมศิลปากรเมื่อวันวาน” และเรื่อง “เมืองท่าโบราณกับเส้นทางสายไหมทางทะเลในประเทศไทย” ทั้งนี้ ในเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๒๕ และ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จะมีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากรอีกด้วย ส่วนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร เยี่ยมชมการออกร้าน Crea

tive Fine Arts และนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร พร้อมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑