“เจ้าคุณประสาร” แจงรถสวัสดิการพระนิสิตหลัง “พม.ไพรวัลย์” จวก มจร ตัดงบ พระนั่งยัดเยียดเป็นปลากระป๋อง

0
228

จากกรณีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โพสต์เฟชบุ๊คเรื่องที่มหาวิทยาได้ตัดงบประมาณเรื่องสวัสดิการนิสิตโดยเฉพาะเรื่องรถเมล์รับ-ส่งนิสิต ตัดลงเหลือแค่ 3 คัน และพระนิสิตนั่งแออัดยัดเยียดกันเหมือนปลากระป๋องนั้น ต่อมาพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักวิจารณ์ชื่อดัง ได้ออกมาพูดเพิ่มเติมในข่าวว่า “โถ คุณภาพชีวิตพระนิสิต มจร” และยังพูดต่อไปอีกว่า มหาวิทยาลัยมีความโหดร้ายและไม่มีเมตตาธรรมต่อพระนิสิตเลยนั้น

วันนี้ (10 พ.ย.63) พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่า ปกติมหาวิทยาลัยได้จัดรถเมล์รับส่งพระนิสิตเป็นประจำทุกวันเรียน โดยแบ่งสาย ดังนี้

1.สนามหลวง -มจร วังน้อย วันละ 4 คัน โดยเริ่มรับจากสนามหลวง ไป มจร วังน้อยเวลา 06.30 -07.30 น.โดยทยอยออก ขากลับรับจาก มจร วังน้อย ไปสนามหลวง เวลา 16.30 น.รอบแรกจำนวน 2 คัน รอบสอง เวลา 17.30 น. จำนวน 2 คัน 2. วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ ไป มจร วังน้อย ไป-กลับเหมือนกันกับที่รับส่งสนามหลวง 3. จากสวนจตุจักร ไป มจร วังน้อย เวลา 07.00 น. จำนวนหนึ่งคัน และรับกลับเวลา 17.00น. รวมรถเมล์รับ-ส่งทั้งหมด 9 คันและถ้าไม่เพียงพอก็สามารถเสริมได้อีก นี่เป็นเพียงวันเปิดเรียนวันแรกเท่านั้นเอง

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่พระนิสิตโพสต์และพระมหาไพรวัลย์ นำเอาไปพูดต่อนั้นเกิดจากเมื่อวานนี้ (8 พย.63) ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดภาคการศึกษา รถเมล์รับ-ส่ง สายสนามหลวงขาดไปหนึ่งคัน จึงทำให้ต้องรวมจาก 4 คัน เป็น 3 คัน จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งจากพระนิสิตผู้โพสต์และพระมหาไพรวัลย์ ที่ไม่เข้าใจข้อเท็จจริงทั้งหมด ดังนั้นเมื่อมีข่าวปรากฏออกมา วันนี้ (10 พ.ย.) ฝ่ายกิจการนิสิตก็ได้เรียกประชุมร่วมกับคณะที่รับผิดชอบและผู้แทนนิสิตได้กำหนดเวลาออกจาก มจร วังน้อยเพื่อให้ความสะดวกนิสิตอย่างเต็มที่ ตามที่นิสิตต้องการและจำเป็น

“อาตมาในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณ ได้นำฝ่ายกองแผนงาน กองกิจการนิสิตและฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร ลงพื้นที่ดูแลรถรับส่งและสอบถามนิสิตโดยตรง จากการพูดคุยกับพระนิสิตคือ พระสุริยันต์ ชุตินฺธโร พระนิสิตปีที่ 4 คณะพุทธศาสตร์ บอกว่ารถมีจำนวนเพียงพอ ไม่มีปัญหาตามที่เป็นข่าว เวลารถว่าง ทำไมไม่เห็นนำภาพไปลง ท่านอยากร้องขอความเป็นธรรมบ้างในฐานะพระนิสิต มจร ขณะที่พระนัฐวุฒิ รตนปญฺโญ พระนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ บอกว่าจำนวนรถไม่มีปัญหาแต่ขอให้บริหารเวลา คือให้ขยายเวลาเข้า-ออกให้เหมาะสมเท่านั้นเอง” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีรถเมล์รับส่งนิสิตจำนวน 9 คันและค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมากว่า 6 ล้านบาท ค่าภัตตาหารเช้า-เพล สำหรับพระนิสิตกว่า 8 ล้านบาท ทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเลย ผู้บริหารต้องหางบจากการบริจาคของญาติโยมมาใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้ และโดยเฉพาะปีนี้มีปัญหาเรื่องโควิด-19 ญาติโยมก็ฝืดเคืองเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจึงขอยืนยันว่า ได้ให้ความสำคัญ ได้จัดสรรสวัสดิการให้กับพระนิสิตอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสมณภาวะ แม้ว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายมากเพียงใดก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยินดีเพื่อจะให้พระหนุ่มเณรน้อยได้รับการศึกษาที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตและนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและชาวโลกต่อไป