“เจ้าคุณประสาร” เผย ชีวิตความเป็นอยู่ของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนในช่วงโควิด-19 ระบาด

0
336

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังกระจายและรุนแรงอยู่ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศทั่วโลก  จากการที่ได้พูดคุยสอบถามพระธรรมทูตไทยทั้งในเอเชีย ยุโรป สแกนดิเนเวีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ทุกที่ทุกแห่งยังคงน่าเป็นห่วงยิ่ง โดยพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ความเป็นอยู่ในปัจจุบันต้องระมัดระวังอย่างมาก วัดมีมาตรการเข้มงวดกวดขันทั้งเรื่องการปิดวัด การพบปะผู้คน เพื่อป้องกันเบื้องต้น ถึงกระนั้นก็ยังถือว่า พระธรรมทูตเหล่านี้ยังมีความเสี่ยงอยู่มากในการอยู่ในพื้นที่เพื่อรักษาพระศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ เพราะอินเดียมีประชากรมาก ผู้คนหลากหลาย การรักษาพยาบาลก็มีอยู่อย่างจำกัด

พระธรรมทูตสายยุโรป วัดต้องปิด ญาติโยมไปถวายภัตตาหารและประกอบศาสนกิจอื่นๆในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ พระธรรมทูตต้องจำวัดเฝ้าหิมะไปวันๆ ส่วนอาหารนั้นต้องซื้อกักตุนไว้เพื่อปรุงฉันเท่าที่จำเป็นและยังต้องสงเคราะห์คนไทยด้วยกันในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ทั้งด้านธรรมมะและอื่นๆ พระจะทิ้งโยมเอาตัวรอดเฉพาะก็ไม่ได้

วัดในแถบแกนดิเนเวีย การแพร่กระจายของเชื้อโรคทำให้พระธรรมทูตและคนไทยที่นั่นดำรงชีวิตลำบากมาก ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ พระสงฆ์ก็ได้แต่อยู่ในวัด ประกอบศาสนกิจได้จำกัดและมีงานเพิ่มคือ การปลอบใจญาติโยมยุคโควิด-19 ด้วยธรรมะทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้กำลังใจไม่ให้ท้อแท้ หดหู่ ให้มีกำลังใจเพื่อสู้ต่อไป

ส่วนวัดในเครือสหราชอาณาจักรนั้น ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ต้นแล้ว พระธรรมทูตต้องปรับตัวทั้งในวัตรปฏิบัติ งานบุญงานกุศล กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไทย แต่อย่างไรก็ตามถึงวันนี้นั้นก็ยังลำบากกันอยู่มากทั้งพระธรรมทูตและคนไทยที่อาศัยกันอยู่ที่นั่น

สำหรับวัดและพระธรรมทูตไทยสายสหรัฐอเมริกานั้น ขณะนี้ลำบากสุดๆ เพราะการแพร่ระบาดของโรคซึ่งขณะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น พระธรรมทูตและคนไทยก็อาศัยกันอยู่มากในทุกๆ มลรัฐ เมื่อได้สอบถามและพูดคุยกับพระธรรมทูตสายนี้อยู่เนืองๆ ล่าสุดพระธรรมทูตท่านหนึ่งเล่าว่า ขณะนี้มีคนไทย(อาตมารู้จักมักคุ้น)ได้เสียชีวิตลง ทำให้กลุ่มคนไทยขวัญเสียและตื่นตระหนกกันพอสมควร การจองสุสานเพื่อฌาปนกิจศพก็เป็นไปด้วยความลำบาก คิวสุสานยาวเหยียดจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็ไม่ว่าง ญาติจะนำรูปไปสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ที่วัดก็ทำไม่ได้ เพราะยังไม่รู้วันเผาเลย

ส่วนวัดๆ หนึ่งในสหรัฐอเมริกานั้น ขณะนี้ทราบกันเป็นการภายในว่าพระธรรมทูตวัดนั้นติดโควิด-19 กันทั้งวัด เวลานี้มีการกักตัว ดูและรักษากันแบบเงียบๆ ส่วนอาการนั้น พระหลวงตาที่เป็นชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในวัดมีอาการค่อนข้างวิกฤต

วัดไทยในสหรัฐอเมริกา แม้จะปิดวัด มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม ต้องระวังตัวเองให้มากการ์ดอย่าตก ห้ามประมาทและต้องระวังสุดๆ ก็คือโยมเข้าวัด เพราะโยมก็เป็นห่วงพระ เป็นห่วงวัด อาจจะเข้าออกวัดเพื่อจะถวายภัตตาหารด้วยความศรัทธาและห่วงใยแบบนี้ก็ต้องระวัง โยมคนหนึ่งเล่าว่าเข้าวัดมาตลอด 30 ปี ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาวันนี้นอนไม่หลับ ห่วงวัด ห่วงพระว่าจะอยู่ จะฉันอย่างไร ทนไม่ได้วันๆ จึงต้องขวนขวายหาปัจจัยสี่ไปถวายพระวัดต่างๆ ที่รู้จัก

วันนี้พระธรรมทูตไทยและวัดไทยทั่วโลกตกอยู่ในภาวะลำบาก ไหนจะต้องดูแลวัดให้ไปต่อให้ได้  ไหนจะต้องดูแลคนไทยให้มีกำลังใจเข้มแข็ง เพราะทั้งหน้าที่การงานทั้งร้านอาหารของคนไทยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยล้วนต้องหยุดชะงัก และได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระสงฆ์จึงเป็นที่พึ่งของคนไทยในต่างแดนด้วยภาระหน้าที่พุทธบุตรและความผูกพันในฐานะคนไทยด้วยกัน

         นี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของพระธรรมทูตไทยในต่างแดนในช่วงโควิด-19 ระบาดอยู่ทั่วโลกในเวลานี้