เจ้าคุณประสาร ฝากวาระศาสนาในรัฐบาลใหม่

0
8000

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นลงไปแล้วว่า ในขณะนี้ในทางการเมืองนั้นกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของพรรคการเมืองที่กำลังการแสวงหาพรรคร่วมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะได้เข้าไปบริหารประเทศขาติบ้านเมือง

รัฐบาลใหม่ที่จะเข้าไปบริหารประเทศนั้นจากนี้ไปท่านจะเป็นรัฐบาลของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เป็นรัฐบาลของทุกคนไม่ว่าเขาจะเลือกท่านหรืออยู่อีกคนละฝั่งก็ตาม อยากให้รัฐบาลใหม่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์ สร้างสามัคคี และนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง และในฐานะพระสงฆ์นั้น ก็อยากจะฝากด้วยว่า เสาหลักอีกเสาหนึ่งในประเทศนี้คือ ศาสนา และพระพุทธศาสนา จึงอยากฝากถึงรัฐบาลใหม่ว่าขอให้มองมิติด้านศาสนาให้ถึงแก่นแท้ มองให้เห็นถึงความจริงและคุณูประโยชน์ที่มีต่อชาติบ้านเมืองมายาวนานจนถึงวันนี้

ขอให้ช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำจุนทำนุบำรุงศาสนาและพระพุทธศาสนาอย่าได้มีอคติบดบังเพราะนี่คือศีลธรรมอันดีงามของคนในชาติ เพื่อสันติสุขและสามัคคีของประเทศชาติอย่างแท้จริง พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

*****************************************************************