“เจ้าคุณประสาร” ฝากงานด้านพระพุทธศาสนากับรัฐมนตรีคนใหม่

0
2949

      วันนี้ (30 ส.ค.66) พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเศรษฐา 1 กำลังจัดสรรผู้คนลงในตำแหน่งต่างๆ ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นและในจำนวนรัฐมนตรีทั้ง 35 คนที่ปรากฏตามสื่อต่างๆนั้นปรากฏชื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 คนคือคุณพวงเพ็ชร ชุนละเอียด และคุณพิชิต ชื่นบาน แน่นอนว่าหนึ่งในสองคนนั้นจะได้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านพระพุทธศาสนา เป็นหน่วยงานกลางระหว่างรัฐบาลและคณะสงฆ์ จริงๆ แล้วควรจะมีพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ประสานอีกชั้นหนึ่งด้วยเหมือนอย่างกระทรวงกลาโหมกับรัฐบาลด้วยซ้ำไป จะได้ง่ายและสะดวกในการขับเคลื่อนงานพระศาสนาให้เจริญก้าวหน้า สำหรับตัวบุคคลที่ปรากฏตามข่าวนั้นคุณพวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นคนที่เคารพนับถือพระสงฆ์สามเณรและมั่นคงในพระรัตนตรัย มีภาวะผู้นำ จิตใจดี ในส่วนคุณพิชิต ชื่นบาน นั้นเป็นศิษย์วัด อยู่กับพระอยู่กับวัดมาตลอด เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจงานพระศาสนา ดังนั้นท่านทั้งสองจึงเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอฝากว่างานด้านพระพุทธศาสนานั้นเป็นงานหลัก เป็นงานสำคัญ เป็นเรื่องของศีลธรรมอันดีงามของคนทั้งประเทศ ถ้าเข้าใจงานและตั้งใจไว้ชอบก็จะสามารถพัฒนางานด้านนี้ได้อีกมากมายและยังจะเพิ่มความเข้าใจอันดีด้านนโยบายระหว่างรัฐกับศาสนาได้อีกทางด้วย

ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาดูแลงานด้านพระพุทธศาสนา งานด้านนี้ขอเพียงให้เข้าใจ ปราศจากอคติก็จะสามารถเดินหน้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้มากมาย พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

*****************************************************************