“เจ้าคุณประสาร” จัดประชุมหารือพระ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำกราบเรียนพระเถระ-ฝ่ายบ้านเมือง

0
381

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) พร้อมด้วยพระครูปลัดสุวัฒนสัจคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนพระสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

พระเมธีธรรมาจารย์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีคณะผู้แทนพระสงฆ์จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยพระครูโฆสิตสุตาภรณ์ วัดบูรพาราม ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และคณะ 30 รูปได้มารายงานผลการดำเนินงานกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พระเถระผู้ใหญ่และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายบ้านเมืองให้รับทราบ

สำหรับการประชุมร่วมกันในครั้งนี้เป็นการหารือถึงงานที่รับผิดชอบว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร จะแก้ไขอย่างไร และที่สำคัญได้พูดคุยถกกันในประเด็นเรื่องการทำงานอย่างไรให้ยั่งยืนและเกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

“วันนี้พระสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ยังคงยืนยันว่ามีกำใจดี และพร้อมทุ่มเทเสียสละเพื่อยืนหยัดตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างศาสนาโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งทางกาย วาจาและใจ” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว