“เจ้าคุณประกอบ” มือขวาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธฯ แอบลาสิกขาเงียบ

0
677

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร) หรือ “เจ้าคุณประกอบ” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าคณะเขตพระโขนง (ธรรมยุต) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจ.นครสวรรค์ (ธรรมยุต) ได้ลาสิกขา หรือสึก อย่างเงียบๆ ที่วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการสอบถามพระสงฆ์วัดราชบพิธฯ ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง สร้างความแปลกใจในวงการคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก โดยคาดว่าที่เจ้าคุณประกอบต้องแอบไปลาสิกขานั้น เพราะต้องการไปดูแลแม่ รวมทั้งตัวเจ้าคุณประกอบเองมีปัญหาด้านสุขภาพด้วย

ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปยัง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ซึ่งมักมอบหมายงานสำคัญให้เจ้าคุณประกอบทำอยู่เป็นประจำ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้ เนื่องจากปิดโทรศัพท์

สำหรับเจ้าคุณประกอบ ถือว่าเป็นพระหนุ่มที่มีอนาคตไกล ได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ทำงานสำคัญๆ อยู่เป็นประจำ จนเป็นที่กล่าวกันในวงการคณะสงฆ์ว่า เป็นมือขวาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง คือ เจ้าคณะเขตพระโขนง (ธรรมยุต) พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 2 และเลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 7 นอกจากนี้ยังมีความรู้ความสามารถเรียนจบการศึกษาในระดับสูง โดยได้รับปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี 2545 และ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อปี 2551