เจ้าคณะอ.บางใหญ่ นำคณะสงฆ์-อสม. ฝ่าสายฝนเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงแห่งที่ 6 สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

0
1512

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 พระครูวินัยธร ภานุมาศ ภาณุปาโน เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ตำบลบางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า วันนี้ (4 มิ.ย.) พระครูกิตติวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ นำคณะสงฆ์ในเขตปกครอง ประกอบด้วย พระครูสุทธิธรรมรัตน์ (จำนงค์ ทนฺตจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสะแก ตำบลเสาธงหิน พระครูนนท ธรรมาภิมุข (ผิน อชิโต) เจ้าอาวาสวัดศรีราษฎร์  ตำบลบางเลน พระครูปลัด ไพฑูรย์ ฐิตาวิทูโร เจ้าอาวาสวัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน พระครูสังฆรักษ์ เกิดวัฒนา ถิรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโตนด ตำบลบางแม่นาง พระครูวินัยธร ภานุมาศ ภาณุปาโน เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ตำบลบางแม่นางหลวงพ่อพระปลัดณัฐวุฒิ อานนฺโท เจ้าอาวาสวัดบางเลนเจริญ ตำบลบางเลน หลวงพ่อบุญเกิด ฐานุตฺโร เจ้าสำนักสงฆ์ศรีมงคล ตำบลบางแม่นาง และพระมหาวิศรุต นริสฺสโร. เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่  เดินทางเข้าเยี่ยมช่วยเหลือและให้กำลังใจดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน ในโครงการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จากโครงการบ้านหลังสุดท้าย ของวัดราษฎร์ประคองธรรม เป็นแห่งที่ 6 ในเขตตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

ในการเข้าเยี่ยมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแห่งที่ 6 นี้ คณะสงฆ์ฯได้นำพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ข้าวสาร สิ่งของจำเป็นเครื่องใช้ พัดลม ยาสามัญประจำบ้านและเงินสด มอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงทุกราย เพื่อสนองพระดำริในเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประทานกัปปิยภัณฑ์ 30,000 บาท และข้าวสาร 100 ถุง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย แก่ พระครูกิตติวิริยาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ ในการทำโรงทานอาหาร เพื่อถวายพระสงฆ์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด19 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา