เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เปิดสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี 2563 ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย

0
259

เมื่อวันเสาร์ที่  26  กันยายน 2563 เวลา 12.30 น.  พระครูวิจิตรอาภากร  เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง  เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นประธานอ่านโอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง และ  เปิดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี  ประจำปี 2563  ณ อาคารโถงช้าง  วัดพระธรรมกาย  โดยพระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม  เจ้าคณะตำบลคลองหก  วัดปัญญานันทาราม  เมตตาให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี  วัดเขียนเขต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ มีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์ ถวายการต้อนรับ

ทั้งนี้วัดพระธรรมกาย เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวงของเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กำกับดูแลโดยแม่กองธรรมสนามหลวง สำหรับนักธรรมชั้นตรีกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2563 รวมสอบ 4 วัน 4 วิชา  วันละ 1 วิชา ให้เวลาวิชาละ 3 ชั่วโมง  คือ 1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 2.วิชาธรรม 3.วิชาพุทธ และ 4. วิชาวินัย ตามรายชื่อมีพระภิกษุและสามเณรผู้มีสิทธิ์สอบในเขตอำเภอคลองหลวงเข้าสอบ จำนวน 242 รูป