เจ้าคณะภาค 1 ย้ำ ทำบัญชีทรัพย์สินวัดเป็นเรื่องสำคัญ ป้องกันตรวจสอบ เตือนใช้สื่อสังคมออนไลน์ต้องระวังความรู้สึกของญาติโยม

0
1560

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ มีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตกรุงเทพฯ ตามหนังสือแจ้งของเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ที่ จค. 051/2561 ลงวันที่ 30 มี.ค.2561 โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการประชุม มีพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมส. ในฐานะเจ้าคณะกรุงเทพฯ ร่วมประชุม และกล่าวถวายรายงานการประชุม หลังจากที่มีข่าวออกไปว่าพระพรหมดิลก ได้ร่วมประชุมด้วย ก็มีผู้สื่อข่าวจำนวนมากมาดักรอสัมภาษณ์ ทางพระพรหมดิลก จึงให้ลูกศิษย์มาแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า จะให้สัมภาษณ์หลังจากฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว

จากนั้นเวลา 12.25 น. พระพรหมดิลก ได้ออกมาพบกับผู้สื่อข่าวและให้สัมภาษณ์ว่า ข้อมูลยังไม่มี จึงยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์ข้อมูลอะไรได้ และหากทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจง เมื่อถามว่าได้เตรียมข้อมูลที่จะชี้แจงแล้วหรือไม่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระพรหมดิลก ตอบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมก็มีอยู่แล้ว ที่วัดสามพระยา เป็นสำนักเรียนที่จัดอบรม จัดสอบสำหรับนักเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นประจำทุกปี

ด้านพระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑฺโฒ)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ในฐานะเจ้าคณะภาค 1 กล่าวบรรยายพิเศษ ว่า พระสงฆ์ควรระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะต้องคิดด้วยว่าหากเห็นพระสงฆ์ยืนคุยโทรศัพท์ ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ ญาติโยมจะคิดอย่างไร ขณะที่การถ่ายรูป ก็ต้องพิจารณาด้วยว่า อยู่ในสถานที่ที่สมควรหรือไม่ บางทีก็ทำกันจนชิน จนลืมมองไปว่าผู้ที่พบเห็นจะคิดอย่างไร ส่วนการโพสต์รูปลงสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งภาพขณะกำลังทำกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คิดว่าถ่ายเล่นๆ แล้วโชว์ในกลุ่มเพื่อน แต่อาจจะลืมคิดไปว่าเมื่อมีการโพสต์ไปแล้วทำให้กลายเป็นสาธารณะ เมื่อถูกเผยแพร่ออกไปจะแก้ไขได้ยาก ดังนั้นจึงอยากเน้นย้ำเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต้องระวังให้มาก เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย ขณะที่เรื่องการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัด บัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญ ควรมีการจัดทำให้เกิดความเรียบร้อย เพื่อป้องกันการตรวจสอบ

พระเทพสุธี กล่าวต่อไปว่า เจ้าอาวาสมีส่วนสำคัญในการดูแลพระภายในวัด ต้องส่งเสริมให้การศึกษาพระ เณร ในวัด นอกจากนี้ยังพบว่าบางวัด เมื่อออกพรรษาแล้วไม่มีการทำวัตรสวดมนต์ ทั้งยังไม่มีการลงปาฏิโมกข์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความศรัทธา ขอให้สนใจ และนำไปปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ด้วย เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างศรัทธาให้กับประชาชน