เจ้าคณะจังหวัดปทุมฯ เข้มขาด ออกคำสั่ง 4 มี.ค.ให้พระ-เณรชุมนุมรอบพื้นที่ธรรมกายกลับยังวัดของตน ถ้าไร้ใบสุทธิถูกดำเนินการ

0
2435

สำนักข่าว Thai R News สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีพระสงฆ์ทั้งในสังกัดวัดพระธรรมกาย และจากวัดต่างๆ รวมถึงการตรวจพบพระบวชใหม่ไม่มีใบสุทธิ (บัตรประจำตัวพระ) และพระในสังกัดวัดต่างๆ ได้เข้ามาทำกิจกรรมสวดมนต์ในพื้นที่ของตลาดกลางคลองสาม และที่พื้นที่ต่างๆ ข้างวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พนักงาน ตามคำสั่ง คสช. ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในฐานะเจ้าคณะปกครองในพื้นที่ควบคุมจึงออกประกาศเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เรื่องให้พระภิกษุสามเณรกลับไปปฏิบัติศาสนกิจในสังกัดเดิมของตน โดยมีใจความดังนี้ ตามที่คสช.ได้มีคำสั่งที่ 5/2560 เรื่องมาตรการใช้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับวัดพระธรรมกายตลอดจนพื้นที่โดยรอบที่กำหนดให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดีเอสไอ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับให้อธิบดี ดีเอสไอ มีอำนาจร้องขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆ ของดีเอสไอนั้น ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่งที่ 5/2560 จังหวัดจึงมีประกาศดังต่อไปนี้

 

1.ให้พระภิกษุสามเณรสังกัดวัดพระธรรมกายทุกรูปที่ชุมนุมอยู่ที่ตลาดกลางคลองหลวง หมู่ 7 ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และในพื้นที่โดยรอบเขตพื้นที่ตั้งวัด ให้กลับเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในเขตพื้นที่ตั้งวัดพระธรรมกายด้วย 2.ให้พระภิกษุสามเณรที่มิได้สังกัดอยู่ในวัดพระธรรมกาย ให้กลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดของตน และ3.ให้เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระวินยาธิการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจหนังสือสุทธิของพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นให้ชัดเจน หากตรวจแล้วมีสังกัดถูกต้องให้กลับสังกัดเดิม หากไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2560

ด้านพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้ส่งหนังสือมาให้พศ. และดีเอสไอแล้ว ซึ่งจากนี้ตนได้สั่งการเจ้าหน้าที่พศ.ดำเนินการตามคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ส่วนจะมีการติดป้ายประกาศตามคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีหน้าวัดพระธรรมกาย เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้รับทราบหรือไม่นั้น คงต้องดูสถานการณ์อีกครั้ง สำหรับการตรวจหนังสือสุทธิพระภิกษุสามเณร พศ.ก็กำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ว่ามีพระภิกษุสามเณรสังกัดวัดพระธรรมกาย หรือมีพระภิกษุสังกัดอื่นหรือรูปใดไม่มีหนังสือสุทธิ จำนวนเท่าใด