เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาทีพร้อมกันทั่วโลก “150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น” บุคคลสำคัญของโลก

0
1666

กรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ พร้อมกันทั่วโลก

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า จากการที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. 25863 – 25694 และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้มีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก้ได้รับการรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมฯ ที่ประชุมได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เห็นว่า องค์ท่านเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชาวไทยให้ความเคารพนับถือ อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง การเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านธุดงค์ไป ทั้งได้สงเคราะห์ทางธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยความถึงพร้อมทั้งปฏิบัติ ปริยัติ และปฏิเวธ ตามแบบที่เรียกว่า “วัดป่า” ที่เน้นธรรมชาติ ความเรียบง่าย สะอาด สงบ สว่างด้วยแสงธรรม การปฏิบัติจริงที่มีความสุขุมรอบคอบในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา

แนวคำสอนขององค์ท่านได้ขยายไปในวงกว้างจนเกิดเป็นวัดสายพระป่าในต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันผู้ติดตามศึกษาอบรมกับพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้วยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงามของพระอาจารย์มั่น ทุกพื้นที่ที่ผ่านได้สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่สามารถนำปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมที่สำคัญในวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งตรงกับวันชาตกาล 150 ปี จะมีกิจกรรมด้านศาสนพิธี ตามวัดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 07.15 น. มีพิธีตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ตามวิถีของแต่ละวัด พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร และจะพร้อมกันใน เวลา 18.15 น. จะมีจัดกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก พร้อมกันเวลา 18.15 น. วันที่ 20 มกราคม 2563 ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” เพื่อปลุกกระแสสมาธิ และสันติภาพให้บังเกิดเป็นรูปธรรมในมวลมนุษย์ชาติ

หลังจากเปิดโลกสมาธิระดับนานาชาติ ครั้งนี้แล้ว ทำให้มีทุกภาคส่วนสนใจเข้าร่วม ได้แก่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดไทยวัดต่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาชน ศิลปินสาขาต่างๆ ชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศ และภาคสื่อมวลชน ให้การตอบรับการเข้าร่วมแล้วกว่า 5,000 ราย โดยเฉพาะวัดไทยต่างประเทศ หากมีหน่วยงานใดที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรรมสำคัญนี้ สามารถติดต่อได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โทร 02 202 9623 และติดตามได้ที่ www.luangpumun.dra.go.th หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////