เงิน “นิตยภัต” ไม่พอจ่าย!! สำนักพุทธฯ เผยพระสงฆ์มีคุณสมบัติได้รับนิตยภัตเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับได้งบฯเท่าเดิม ต้องแก้ปัญหาการจัดสรรเงิน

0
737

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวลำโพง มีการประชุมเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุม และมีการบรรยายพิเศษนโยบายงานของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร กับการปกครองร่วมกัน โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อยากให้ผู้บังคับบัญชาพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ ดูแลลูกน้องด้วย เพราะผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่พระวินยาธิการถือว่ามีความเสียสละ เพราะเงินเดือนไม่มี แต่ต้องคอยออกตรวจตราพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เรียกได้ว่าพระวินยาธิการเป็นหน้าที่ประเภทเนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง และกระดูกยังมาแขวนคออีก จึงควรที่จะต้องดูแลกัน ร่วมมือกัน ไม่เช่นนั้นหากชาวบ้านพบเห็นพระสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากขึ้นจะติเตียนได้ว่าคณะสงฆ์ไม่เรียบร้อย

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการสนองงานคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยนายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  กล่าวตอนหนึ่งว่า งบประมาณพศ. ได้รับแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้กว่า 1,200 ล้านบาท จะเป็นเงินนิตยภัตของพระสังฆาธิการ ที่จะต้องได้รับประจำทุกเดือน แต่ปัญหาที่พศ.ประสบมาโดยตลอด คือ เงินนิตยภัตไม่เพียงพอ สาเหตุเพราะมีพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติที่จะต้องได้รับเงินนิตยภัตเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น พระสงฆ์ที่สอบได้เปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค ทีมีพระสงฆ์สอบได้ทุกปีหลายสิบรูป แต่เมื่อทำเรื่องของบฯเพิ่มไปก็ถูกปฏิเสธ ทำให้มีงบฯนิตยภัตคงที่อยู่ที่ประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท มา3-4 ปีแล้ว ดังนั้นทางพศ.จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการพิจารณาจัดสรรให้กับพระสงฆ์ที่มีสิทธิ์ได้รับก่อน

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเงินนิตยภัตนั้น มีความเป็นมาคือ ในอดีตพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์หรือที่เคารพนับถือเป็นการส่วนพระองค์ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดถวายประจำ ต่อมาพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์มีมากขึ้นและอยู่ตามหัวเมืองก็มีความไม่สะดวกแก่การจัดอาหารถวาย แม้จะเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ยังคงเรียกว่านิตยภัตเหมือนเดิม ดังนั้นนิตยภัต ถือว่าเป็นเครื่องสักการะที่พระเจ้าแผ่นดินถวายแก่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและบ้านเมือง

โดยในปัจจุบันเงินนิตยภัต หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า เงินเดือนพระ จะหมายถึงเงินงบประมาณแผ่นดินที่พศ. ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อเบิกจ่ายถวายอุปถัมภ์แก่พระภิกษุผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระป.ธ. 9 ประโยค พระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามพระบรมราชโองการในรัชกาลก่อน รวมทั้งบรรพชิตจีนนิกายและอนัมนิกาย

///////////////////////////////////////////////////////////////////