เคลื่อนศพ ‘สมเด็จพระพุทธชินวงศ์’ ตั้งบำเพ็ญกุศล คณะสงฆ์-พุทธศานิกชนตั้งแถวรอรับ-ร่วมสรงน้ำศพเนืองแน่น

0
1121

วันนี้ (2 ก.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น.ที่วัดพิชัยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในเวลา 09.39 น.ได้มีการเคลื่อนสรีระสังขารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ถึงวัดพิชัยญาติการาม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

โดยมีพระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร มจร คณะบุคคลชั้นผู้ใหญ่  อาทิ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต รมว.ศึกษาธิการ เป็นต้น พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ พยาบาล และศิษยานุศิษย์เฝ้ารอรับสรีระสังขารอย่างเนืองแน่น จากนั้นพระสงฆ์ในสังกัดปกครองหนกลางเข้าถวายสักการะทำสามีจิกรรม สาธุชน ศิษยานุศิษย์ทยอยเข้าถวายน้ำสรงศพตามลำดับ

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งแต่ปี 2540 และเข้ามากราบสมเด็จฯอยู่เป็นประจำ โดยที่ผ่านมาก็รับทราบว่าสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านมีโรคประจำตัวและต้องได้รับการรักษาฟอกไตมาตลอด ซึ่งตนถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการพระพุทธศาสนา เพราะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นผู้อุทิศตนในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างหนักมีหลายโครงการดีๆ ที่ดำเนินการให้กับสังคมจึงถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 16.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) พร้อมด้วยสมเด็จฯและรองสมเด็จฯ จะมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ และจากนั้นในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  สำหรับผู้ที่มาร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ จะได้รับรูปภาพถ่ายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นที่ระลึกด้วย

ทั้งนี้ เวลา 19.00 น. พระสงฆ์สวดอภิธรรม (ทุกวัน) และจะอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา 7 วัน โดยหลังพ้นช่วง 7 วันแล้ว วัดจะเปิดให้ญาติโยม คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ หลังจากนั้นในวันที่ 5 ก.ค. จะมีพิธีทำบุญสัตตมวาร ครบ 7 วัน ในวันที่ 16 ส.ค. ทำบุญปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน และวันที่ 5 ต.ค. ทำบุญสตมวาร ครบ 100 วัน โดยจะอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกัน

ด้านพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม. และเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม กล่าวว่า สำหรับงานที่คณะสงฆ์หนกลางต้องสานต่อให้สำเร็จ เช่น งานที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์มีดำริฟื้นฟูการเข้าวัด สวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งใจจะประกาศนโยบายนี้ในวันที่ 8 ก.ค. ในพิธีปิดฝึกอบรมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 300 รูป แต่ท่านก็มามรณภาพไปก่อน เป็นต้น ทั้งนี้คณะสงฆ์หนกลางจะสานต่อโครงการนี้รวมทั้งโครงการอื่นๆ ที่ท่านได้ทำโครงการไว้อย่างแน่นอน และจะประกาศนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย