thumbnail_S__22708372-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

พช.จันท์ ผนึกกำลังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด อบรมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 2

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล...

พช.โคราช สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย พระองค์ได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานขออนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกทั้งมีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”...

อธิบดีพช. สานฝันสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแก่เด็กชาวเขาเผ่าลาหู่ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และอาจารย์บังอร บัวเมือง เลขานุการมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในการลงพื้นที่บ้านพะใหญ่-มะหินกอง หมู่ที่ 11 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อดูสถานที่ก่อสร้าง และร่างรูปแบบสนามเด็กเล่นให้กับเด็ก ๆ ตามคำร้องขอของแม่ยาบู...