เครือข่ายเยาวชนนครศรีฯ ปลุกพลังสร้างสรรค์การ์ดอย่าตกในพื้นที่ชุมชน ร้านค้า หลังคลายล็อกดาวน์เฟส 4

0
141

เผย ลงพื้นที่มอบถุงยิ้ม 500 ครอบครัว พร้อมติดตั้งตู้ปันยิ้ม จัดกิจกรรมในครอบครัว หวังลดปัญหาเด็กติดเกม

ที่ CLP อุทยานการเรียนรู้ นครศรีธรรมราช เครือข่ายเยาวชนนครศรีฯดีจังฮู้  ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา  สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบนภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเสวนาหัวข้อ “เยาวชนนครศรีฯพลังสร้างสรรค์ฝ่าวิกฤติโควิด” เพื่อผนึกกำลังคนรุ่นใหม่ร่วมสู้ภัยโควิด–19 ด้วยปฏิบัติการเชิงรุก สร้างชุมชนปลอดภัยปลอดเชื้อพื้นที่สร้างสรรค์ปันยิ้มกิจกรรมสร้างสุขในบ้าน  และเตรียมความพร้อมวิธีใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal หลังวิกฤติโควิด-19

นายสุทธิศักดิ์ กลึงสัตย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนนครศรีฯดีจังฮู้ กล่าวว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เครือข่ายเยาวชนนครศรีฯดีจังฮู้และภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 180 ครัวเรือนภายในพื้นที่ 6 ชุมชนใน 6 อำเภอเพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของชาวบ้านและแนวทางรับการช่วยเหลือโดยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือประชาชนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติรูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปบางครอบครัวตกงานมีรายได้ลดลงและอีกหลายครอบครัวต้องทำงานที่บ้านส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมนอกจากนี้ยังพบปัญหาที่กระทบต่อพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเนื่องจากเด็กใช้ชีวิตอยู่บ้านนานเกินไปโดยไม่มีกำหนดเปิดเทอมทำให้เด็กติดเกมเพิ่มขึ้น

นางสาวณัฐลมัย ป้านวัน  แกนนำกลุ่มยิ้มเฉ่งให้ด้วยใจ  กล่าวว่า เพื่อป้องกันปัญหาเด็กติดเกมเราจึงได้คิดค้นDelivery Play & Activity @ Home เป็นชุดกิจกรรมถุงยิ้มให้ผู้ปกครองและเด็กทำกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ร่วมกันโดยส่งมอบให้ 500 ครอบครัวใน 6 อำเภอ ทั้งนี้เครือข่ายได้ร่วมมือกับชุมชนสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ปลอดภัยและส่งเสริมกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนในชุมชน(พื้นที่ปันยิ้ม) โดยมีอาจารย์และผู้สูงอายุออกมาร่วมจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กในชุมชนและติดตั้งตู้ปันยิ้มซึ่งเป็นตู้แลกเปลี่ยนสื่อหนังสือนำไปสร้างสรรค์กิจกรรมในครอบครัวเกิดกระบวนการสร้างสุขที่บ้านได้อย่างไรก็ตามการเพิ่มที่สร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กได้

นายองอาจ พรหมมงคล นายกสมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า แม้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนแต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้ชาวบ้านสามารถรับมือกับภาวะดังกล่าวได้ด้วยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แจกคนในพื้นที่พร้อมเก็บข้อมูลหากลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงโดยส่วนใหญ่พบว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อคือตลาดสดเพราะเป็นพื้นที่พลุกพล่านมีคนเดินจ่ายตลาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงผุดแนวคิดตลาดปลอดเชื้อวางมาตรการตลาดปลอดภัยปลอดเชื้อโดยภายในตลาดมีจุดประชาสัมพันธ์จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายรณรงค์ให้เว้นระยะห่างติดตั้งอ่างล้างมือพึ่งเท้าและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคสิชลเป็นผู้ออกแบบอ่างล้างมือแบบเหยียบติดตั้งในพื้นที่ตลาด อย่างไรก็ตามเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนการ์ดไม่ตกหากมีมาตรการคลายล็อกดาวน์ในเฟส 4 ภาคีเครือข่ายได้ร่วมรณรงค์การ์ดไม่ตกในพื้นที่เสี่ยงอาทิตลาดร้านค้าพื้นที่รวมกลุ่มในชุมชน  โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากมอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือให้สะอาดรวมถึงการใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ New normal ด้วย

ขณะที่ นางดวงดาว เทพสุวรรณ ผู้นำชุมชนตำบลโพธิ์เสด็จ จ.นครศรีธรรราช กล่าว่า  ชุมชนโพธิ์เสด็จเป็นชุมชนที่ติดเชื้อเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด การลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้คนในชุมชนร่วมกันลุกขึ้นมาจัดการกับตัวเองเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนมีการปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด อาทิ ตั้งจุดคัดครองแจกหน้ากากอนามัยฉีดยาฆ่าเชื้อบนถนนลงพื้นที่ให้คำแนะนำถึงบ้านเป็นต้นรวมถึงการประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ วัด มัสยิด และตลาดส่งผลให้การรณรงค์เชิงรุกประสบความสำเร็จไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วยังสามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้โดยไม่มีการกีดกันหรือแบ่งแยกใดๆ