เครือข่ายเฝ้าระวังฯ บุกทำเนียบ ยื่นคัดค้านกลุ่มธุรกิจน้ำเมาเสนอรื้อกฎหมายคุมเหล้า ชูป้าย-วางพวงหรีดไว้อาลัยนายทุน ประณามธุรกิจน้ำเมา

0
1744

สำนักข่าว Thai R News วันนี้ (8ธ.ค.60) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายคำรณ  ชูเดชา  ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ  เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กว่า 30 คน  ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ในระยะเร่งด่วน  ผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.2551 ทั้งนี้ ตัวแทนเครือข่ายฯได้ร่วมกันวางพวงหรีด-ดอกไม้จันท์ เพื่อแสดงไว้อาลัยต่อความเห็นแก่ตัวของธุรกิจน้ำเมา พร้อมทั้งชูป้ายเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหยุดความพยายามที่จะแทรกแซงกฎหมาย

นายคำรณ  กล่าวว่า จากกรณีที่สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อให้ขยายเวลาขายสุรา และยกเลิกมาตรการอื่นๆ โดยอ้างว่าเป็นอุปสรรคในการค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เครือข่ายทราบมาว่าเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าชี้แจงกับอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น ซึ่งเป็นชุดที่กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนตั้งขึ้น โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ ภาคประชาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด เป็นการรับฟังเพียงผู้ประกอบการฝั่งธุรกิจเท่านั้น ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจ เพราะเป็นที่ทราบดีว่าธุรกิจน้ำเมาสร้างผลกระทบ สร้างภาระให้สังคมไทยมหาศาล  ฆ่าคนไทยทุก 10 นาที ปีละกว่า 5 หมื่นคน ทำลายเศรษฐกิจชาติไม่ต่ำกว่าปีละ 3 แสนล้านบาท  ทำลายอนาคตของเยาวชนไปนับไม่ถ้วน เหตุใดจึงรับฟังแต่ฝ่ายธุรกิจ

นายคำรณ กล่าวอีกว่า เครือข่ายฯขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 1.คัดค้านข้อเสนอการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ของกลุ่มสมาคมการค้าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุรา เพียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจ มากกว่าคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และประชาชนไทย 2.เครือข่ายฯขอให้คณะกรรมการฯมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์วิจัยปัญหาสุราเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เป็นต้น ไม่ใช่เพียงแค่รับฟังจากผู้ประกอบการหรือฝั่งธุรกิจเพียงฝ่ายเดียว 3.เครือข่ายฯขอประณามแนวคิดของกลุ่มดังกล่าว ที่มีทัศนะโยนความผิดให้ผู้ดื่ม เป็นการกล่าวหาว่าลูกค้าตนเองดื่มไม่รับผิดชอบ โดยไม่บอกความจริงว่าตนเองขายสิ่งเสพติด ที่ทำลายสมองส่วนที่ควบคุมความรับผิดชอบ การมุ่งเน้นเอาผิดกับเด็กและเยาวชนที่ดื่ม กล่าวโทษการบังคับใช้กฎหมาย โดยที่ให้ความสำคัญน้อยมากกับผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้ประกอบการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพียงเพื่อให้ตัวเองพ้นไปจากความรับผิดชอบที่ควรจะเป็น 4.ขอเรียกร้องให้หยุดการแทรกแซงกฎหมาย รับผิดชอบสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง มากกว่าการหาช่องว่างทางกฎหมาย บิดเบือน ฉ้อฉล และ 5.เครือข่ายฯขอให้รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนักแน่น ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ คุ้มครองสุขภาพประชาชน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่โอนอ่อนไปตามการปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจน้ำเมา