thumbnail_S__36782098-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อธิบดี พช. ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ครัวเรือนต้นแบบ

เน้นย้ำ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ learning by doing พลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน วันที่ 16 มกราคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเสน่ห์ บุญสุข ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก...

คณะสงฆ์-ชาวปทุมธานี พร้อมเครือข่ายฯ จัดทอดผ้าป่าระดมทุนซื้อวัคซีนโควิด

วันนี้ (16 ม.ค.63) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีการแถลงข่าวการดำเนินงาน “รวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์” โดยมีผู้แถลงข่าวประกอบด้วย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจ.ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง, พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจ.ปทุมธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, พล.ต.ท.คำรณวิทย์...

ตั้งแล้ว ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรฯ “ณรงค์” ลงนามแต่งตั้ง “ประยูร จรเจริญ” พร้อมเลื่อนข้าราชการอีก 12 ราย

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 56/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1.นางรพีวรรณ บำรุง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) สมุทรปราการ เป็นผอ.กองพุทธศาสนศึกษา 2.นายประยูร จรเจริญ ผอ.พศจ.นนทบุรี เป็นผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 3.นายวิชัย ทิพรักษ์ ผอ.พศจ.กระบี่...