“เครือข่ายพระสงฆ์ผู้นำศีล 5” รุกช่วยผู้ประสบภัยพายุ “ซินลากู”

0
361

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กล่าวว่า ตามที่ทางวิทยาลัยสงฆ์ฯ ได้จัดอบรมพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม นั้น ต่อมาวันที่ 2 ส.ค. ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นผลมาจากพายุซินลากู เครือข่ายพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั้งรุ่นที่ 1 และ 2 ได้ระดมกำลังในการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยมีการจัดทำอาหาร จัดตั้งโรงทานในที่จ.เลย ขณะเดียวกันในส่วนของภาคเหนือ ทางเครือข่ายพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยเครือข่ายพระสงฆ์ในภาคเหนือ ได้รับภาระจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จ.เชียงราย ลำปาง และอุตรดิตถ์ แล้วด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เครือข่ายพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 นับว่าเป็นพระสงฆ์คณะแรกๆ ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากพายุซินลากูได้อย่างรวดเร็ว

พระมหาบุญเลิศ กล่าวด้วยว่า การรวมพลังช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และพระเทพศาสนาภิบาล  (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตลอดการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ได้ยกย่องชื่นชมพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่เข้าถึงประชาชนที่ยากลำบากได้รวดเร็วมาก ทำให้สามารถผ่อนคลาย ลดความเครียด มีจิตใจพร้อมต่อสู้กับอุบัติภัยที่เกิดขึ้น