อุทกภัยร้อยเอ็ด-ยโสธรยังจมหนัก คณะสงฆ์มจร.นำทีมขนสิ่งจำเป็นเข้าช่วยเหลือไม่หยุด สุดสังเวช พระ-เณรต้องอาศัยเพิงพักริมถนนกับชาวบ้าน

0
2107

สำนักข่าว ThaiRNews – สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่แถบภาคอีสานหลายจังหวัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) นำโดย พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. โดยได้รับมอบหมายจาก พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประยูร ธัมฺมจิตโต) อธิการบดี มจร. ให้เข้าพื้นที่สำรวจวัดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน โดยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ได้นำคณะลงพื้นที่วัดสว่างอารมณ์ บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษา 5 รูป พบสภาพน้ำท่วมมานานกว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำถึงจะลดลงสู่ภาวะปกติ

ต่อมาในวันที่ 23 สิงหาคม คณะของพระเมธีธรรมาจารย์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง เดินทางไปที่บ้านแก่งข่า ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่วัดบ้านแก่งข่า และมอบสิ่งของแก่ประชาชนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแก่งข่า ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 24 หลังคาเรือน

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า จากการสอบถามชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ทำให้ได้ทราบว่า น้ำท่วมครั้งนี้เป็นเพราะน้ำจากแม่น้ำชีและน้ำมูลไหลมารวมกันที่ปากน้ำชี ที่บ้านแก่งข่า ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้บางแห่งน้ำไหลเชี่ยวและระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ยังต้องใช้เรือพายเข้าออกหมู่บ้าน ทำให้มีความยากลำบากมาก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนต้องพายเรือรับ-ส่ง ไปเรียนที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้นได้เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ที่โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีวัดและหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดร้อยเอ็ด 3 อำเภอ 11 หมู่บ้าน 10 วัด ประกอบด้วย 1. อำเภอเชียงขวัญ 10 หมู่บ้าน คือ บ้านวังปากบุ่ง, บ้านบุ่งค้า, บ้านไผ่ล้อม, บ้านคุยขนวน, บ้านศรีอุดม, บ้านเกษมสุข, บ้านหนองก่ำ, บ้านวังยาว, บ้านวังเจริญ, บ้านหนองแก่ง 2. อำเภอโพธิ์ชัย 5 วัด คือ วัดบ้านคุยโพธิ์, วัดท่าวารี, วัดชัยมงคล, วัดป่าสามัคคีวรรณ, วัดใหม่จำปาศรี 3. อำเภอจังหาร 1 หมู่บ้าน 4 วัด 1 สำนักสงฆ์ คือ บ้านคุยค้อ , วัดบ้านดินดำ, วัดบ้านขมิ้น, วัดโนนสวาท, วัดป่าพระศรีศากยประชาบำรุง, สำนักสงฆ์ทรายทอง

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี, มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง ได้เดินทางถึงบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีรองเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้วและนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้การต้อนรับ โดยได้มอบและถวายสิ่งของแก่วัดประชาชน 3 อำเภอ 7 วัด ในจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย อำเภอคำเขื่อนแก้ว 1.วัดทรายงาม ตำบลกุดกุง 2.วัดดอนขะยอม ตำบลสงเปื่อย

อำเภอเมืองยโสธร 3.วัดหนองหอย ตำบลเขื่องคำ 4.วัดดอนแก้ว ตำบลเขื่องคำ 5.ที่พักสงฆ์ปากเป่ง ตำบลเขื่องคำ 6.วัดท่าหว้า ตำบลขุมเงิน

อำเภอป่าติ้ว 7.วัดโนนตูม ตำบลเชียงเพ็ง ถนนทางเข้าหมู่บ้านทรายงาม มีน้ำหลากจากลำน้ำห้วยเก่าแดงไหลเข้าท่วมถนนทำให้ประชาชนบ้านทรายงาม 189 หลังคาเรือน ประสบความเดือดร้อนการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะที่บ้านแก่งข่า อำเภอเชียงขวัญ น้ำยังคงท่วมสูง พระภิกษุสามเณรต้องอพยพออกจากวัดเข้าไปพักอาศัยในเพิงพักริมถนนร่วมกับชาวบ้าน