อึมครึม ซี 9 พศ.ว่างมา 14 เดือนเกือบ 20 ตำแหน่ง ไม่ยอมตั้ง จี้ รมต.อนุชา-ณรงค์ สรรหามือสะอาดมาช่วยสนองงานสงฆ์

0
868

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปัจจุบัน มีตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9 ว่างลงและเป็นตำแหน่งสำคัญๆ ยังไม่มีการแต่งตั้งจำนวนมาก อาทิ รอง ผอ.พศ. 2 ตำแหน่ง ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ผอ.กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารที่ส่วนกลางและเป็นตำแหน่งสำคัญที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ทั้งเรื่องการปกครองการศึกษา และเผยแผ่ ถึง 5 ตำแหน่ง รวมทั้ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) กว่า 10 จังหวัด อาทิ ผอ.พศจ.เชียงราย ผอ.พศจ.ชุมพร ผอ.พศจ.นนทบุรี ผอ.พศจ.เชียงใหม่ ผอ.พศจ.พังงา  ผอ.พศจ.พิษณุโลก  ผอ.พศจ.มหาสารคาม ผอ.พศจ.ยะลา ผอ.พศจ.หนองคาย ผอ.พศจ.อุดรธานี ผอ.พศจ.ศรีสะเกษ ผอ.พศจ.สกลนคร ผอ.พศจ.สงขลา ผอ.พศจ.สตูล เป็นต้น โดยว่างมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 หรือว่างมา 14 เดือนแล้ว

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พศ.เกิดสุญญากาศมานานาน ทำให้การขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ผอ.สำนักมหาเถรฯ ที่ทำหน้าที่โดยตรงในเรื่องของงานคณะสงฆ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา ที่ทำเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ ผอ.กองเผยแผ่ฯ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ต้องรับผิดชอบคือนายอนุชา นาคาศัย รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. ควรเร่งรัดให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อให้การทำงานสนองงานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ที่สำคัญต้องสรรหาคนทำงานที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยให้มาสนองงานขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์