“อิทธิพล” ชี้คุณภาพคอนเทนท์ละครไทยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

0
295

วธ.แสดงความยินดี “ชุติมณฑ์  ชินมาตร เรเชล” ผู้เขียนบทและละครโทรทัศน์เรื่อง “มนต์รักหนองผักกะแยง” คว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมของเอเชีย Best Asian Drama Made for a Local Asian Market ในการประกวด ContentAsia Awards 2021

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทยและมอบนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พิจารณาแนวทางในการปรับมาตรฐานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศทั้งในเรื่องเนื้อหาและการสร้างค่านิยมให้แก่คนไทยให้มีความรักความภาคภูมิใจในความไทย มีความเข้าใจและเห็นถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและท้องถิ่น ดังนั้น วธ.จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการส่วนหนึ่งนั้น วธ.ร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์จัดโครงการอบรมและประกวดการเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เขียนบทภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และแอนิเมชันและส่งเสริมให้เกิดบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ที่สอดแทรกเนื้อหาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยที่สามารถนำไปต่อยอดการผลิตเป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์ในอนาคต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ขอแสดงความยินดีและความชื่นชมต่อชุติมณฑ์      ชินมาตร เรเชล ซึ่งเป็น 1 ใน 10 นักเขียนที่ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์บทภาพยนตร์แอมิเนชันและบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการอบรมและประกวดบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ วธ.ร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์จัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2562 และเป็นผู้เขียนบทละครและบทโทรทัศน์ละครโทรทัศน์เรื่อง “มนต์รักหนองผักกะแยง” ในนามปากกาว่า “ช.เรเชล” ผลงานของบริษัท ดู เอ็นเตอร์เทนเมนท์และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 และเพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ได้รับรางวัลละครยอดเยี่ยมสำหรับตลาดเอเชียในท้องถิ่น (Best Asian Drama Made for a Local Asian Market) ในการประกวด ContentAsia Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร ContentAsia ที่มีการประกาศผลไปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ทักษะฝีมือการเขียนบท คุณภาพคอนเทนท์ละครไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นที่ยอมรับและชื่นชอบระดับเอเชีย

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า  การสร้างภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และแอนิเมชันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์ จะต้องมีบทภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และแอนิเมชันที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้เกิดนักเขียนบทมืออาชีพและมีความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและท้องถิ่นขึ้นมารองรับ ทั้งนี้ วธ.ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้และจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดโครงการอบรมและประกวดการเขียนบทภาพยนตร์ฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนระดับประเทศและระดับนานาชาติ