“อิทธิพล คุณปลื้ม” รมว.วัฒนธรรมนำผู้บริหารมอบถุงปันน้ำใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

0
345

นำร่องโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ปริมณฑล 20 แห่ง ด้านสวจ.รับลูกเร่งมอบถุงปันน้ำใจแล้วทั่วประเทศ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมด้วยผู้บริหาร เครือข่ายวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมอบถุงปันน้ำใจ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยความร่วมมือของพลังบวร เครือข่ายวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 2 หมื่นแห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและโรงพยาบาลทั่วประเทศ

รมว.วธ. กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ร่วมโครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกันของ วธ. มี 20 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 3.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ  4.โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ 5.โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ 6.โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ  7.โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ 8.สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี  9.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพฯ 10.โรงพยาบาลเด็ก กรุงเทพฯ 11.โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ 12.โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  กรุงเทพฯ 13.โรงพยาบาลนวมินทร์ 9  กรุงเทพฯ 14.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า กรุงเทพฯ 15.โรงพยาบาลสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 16.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ  17.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปทุมธานี  18.โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ 19.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คลองหลวง ปทุมธานี  และ 20.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ในส่วนภูมิภาคขณะนี้ ทางสำนักงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) หลายแห่งได้เป็นตัวแทน วธ. ร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ นำถุงปันน้ำใจ เครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ จัดตั้งโรงทาน จัดตั้งตู้ปันสุข ฯลฯ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งต่อกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศแล้ว อาทิ เชียงราย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ลำปาง พิษณุโลก นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี สุพรรณบุรี ระยอง เลย ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี นอกจากนี้ ทางวธ. ยังได้จัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตลอดจนจัดทำสื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน