อำเภอศรีนคร รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0
411

น้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร ร่วมในพิธี ณ อาคารสำนักงานหมู่บ้านมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร เปิดเผยว่า จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง และได้ผลผลิตที่ดี ทางศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน นำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

นายอำเภอศรีนคร กล่าวต่อว่า ทางนิคมสหกรณ์สวรรคโลก อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ได้ประสานไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผักซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ  ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านสายใจไทย หมู่ 10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร และสมาชิกสหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด อ.ศรีนคร จำนวน 100 ครัวเรือน  เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้ โดยประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ จำนวน 100 ชุด เช่น  มะเขือยาว , มะเขือกรอบยาว , มะเขือเปราะทรงหยกจักรพันธ์ , ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ , ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร , ถั่วพู , บวบเหลี่ยม , บวบหอม , มะเขือเทศ , ฟัก แฟง  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาว อ.ศรีนคร อย่างล้นพ้น นายอำเภอศรีนคร กล่าวในตอนท้าย