อายุวัฒนมงคล 76 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มอบเครื่องฟอกไต รพ.แพร่ มรภ.บ้านสมเด็จถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค 42 ชุมชน

0
1325


เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่วัดพิชยญาติการาม หรือวัดพิชัยญาติ เขตธนบุรี มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 76 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระสงฆ์ คณะศิษย์ ร่วมงานจำนวนมาก ในงานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มรภ.) ได้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

โดยศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จากนั้น รศ.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี อ่านคำสดุดีเกียรติคุณ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ถวายไตรจีวร แจกันดอกไม้ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป

ทั้งนี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถวายปริญญาแก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา เช่น พระสงฆ์นั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เห็นความสำคัญ คุณค่า ของพระสงฆ์ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งยังมีพระสงฆ์อีกมากที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา การถวายปริญญาจึงถือเป็นกำลังใจในการทำงานของพระสงฆ์ เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อไป

จากนั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ยังได้มอบเครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ต่างๆ ในเขตใกล้เคียง และชาวชุมชนในเขตคลองสาน จำนวน 2,560 คน จาก 42 ชุมชน