อั้ม อธิชาติ – เอ ไชยา ปลื้ม แถลงขอบคุณมหาจุฬาฯที่มอบปริญญากิตติมศักดิ์

0
75

          เมื่อวันที่ 10 มี.ค.64 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ต้อนรับคุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ และคุณเอ ไชยา มิตรชัย ในโอกาสที่ทั้งสองได้เดินทางมาขอบคุณในการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ โดยมหาวิทยาลัยได้เปิดห้องประชุม 401 ต้อนรับและทั้งสองได้เปิดใจกับสื่อมวลชนที่ติดตามมาทำข่าวเป็นจำนวนมาก

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยขั้นนำด้านพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีวิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 24 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 6 แห่ง และสถาบันสมทบในต่างประเทศอีก 6 แห่ง ในปีการศึกษา 2564 นี้มีนิสิตทั้งสิ้น 25,034 รูป/คน และในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะมีพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก พร้อมทั้งมอบปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์นั้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาผู้ที่มีผลงานประจักษ์ในด้านการทำประโยชน์แก่ ชาติ พระศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และแก่มหาวิทยาลัย  สำหรับ อั้ม นั้น มีผลการในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมและส่วนกลางรวมทั้งวัดวาอารามต่างๆด้วย ในส่วนนี้ได้กล่าวเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัย

ในส่วน เอ ไชยา นั้น ก็ยิ่งชัดในเรื่องการพระศาสนาเพราะเคยเป็นเด็กวัด อาศัยข้าวก้นบาตรมาก่อนจึงมีผลงานด้านพระศาสนามากมาย ในด้านสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทั้งสองได้ประจักษ์ในความจงรักภักดี

อั้ม เปิดใจว่า ดีใจ ภูมิใจเพราะการไปช่วยสนับสนุน ส่งเสริมทั้งในส่วนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มจร และวัดวาอารามทั้งหลายนั้นได้ทำมานานแล้วโดยได้ชักชวนครอบครัว ญาติพี่น้อง คนรู้จักมักคุ้นได้ร่วมกันทำบุญด้วย การทำบุญที่ผ่านมานั้นทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ อิ่มในบุญ วันนี้มหาวิทยาลัยมองเห็นและมอบรางวัลชีวิตที่สำคัญให้ก็ปลื้มใจมากๆ

เอ ไชยา กล่าวว่า ได้ทำบุญ ทำนุบำรุงพระศาสนามาโดยตลอด ไม่เคยลืมข้าวก้นบาตร ยังจำและปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อพระครูขันตยาภิวัฒน์ (หลวงพ่อฉบับ) เทพเจ้าแห่งเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว อ.ป่าโมกข์ จ.อ่างทอง มาใช้ในชีวิตประจำวันตลอดมา

“พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปี 2564 นี้ จะมีขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2564 และทั้งสองจะเข้ารับปริญญาในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว