อัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” ประดิษฐานวัดบวรฯ ฉลองสัมพันธ์ 700 ปีไทย-ศรีลังกา

0
1447

วันนี้ (18 พ.ย.62) ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี แถลงข่าวโครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ วันที่ 15 ธ.ค.-15 ม.ค. 2563 เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา เถรวาท ไทย-ศรีลังกา โดยนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ อดีตเอกอัคราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์โครงการฯ กล่าวว่า พระบรมเกศาธาตุองค์นี้ ไม่เคยมีการอัญเชิญออกนอกประเทศศรีลังกามาก่อน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบ 266 ปี แห่งพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา และความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศที่มีมานานกว่า 700 ปีด้วย

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ กล่าวว่า พระบรมเกศาธาตุองค์นี้ ประดิษฐานอยู่ที่ Nelligala International Buddhist Center เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ประชาชนชาวศรีลังกาให้การเคารพบูชาเป็นอย่างมากพอๆ กับพระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่งการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุในครั้งนี้ เป็นดำริของสมเด็จพระสังฆนายกแห่งวัดมัลละวัตตะ มหาวิหาร  ที่อนุญาตให้อัญเชิญมายังประเทศไทยได้ โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเข้ากราบสักการบูชาพระบรมเกศาธาตุได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.-15 ม.ค. 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ นอกจากนี้ยังจะมีพิธีถวายเครื่องสักการบูชาตามธรรมเนียมศรีลังกา วันละ 3 รอบ เวลา 06.30 น., 10.30 น. และ 17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ติดต่อ โทร.02-6102366, 063-5265359 หรือเพจเฟสบุ๊ค มูลนิธิธรรมดี