อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากศรีลังกาถึงไทย ถวายเป็นเครื่องมุทิตาบรรณาการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นักวิชาการชี้ ต้องใช้ดินจากดอยอินทนน์

0
1234

การอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เกิดจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 2,000 ปี จากศรีลังกาถึงไทย เพื่อถวายเป็นเครื่องมุทิตาบรรณาการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เตรียมจัดพิธีปลูกอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 19 ก.พ.นี้ ตรงกับวันมาฆบูชา ที่วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นประธาน นักวิชาการเกษตรชี้ ต้องใช้ดินจากดอยอินทนน์ ซึ่งมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ที่สุดในการปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

เมื่อเวลา 06.30 น.วันนี้ (18 ก.พ.2562) ที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยนำโดยพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนเวศวิหาร อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ได้อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกามาถึงประเทศไทย ตามที่รัฐบาลศรีลังกามีความประสงค์ที่จะมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวให้กับรัฐบาลไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติคัดเลือกวัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ปลูกในวันที่ 19 ก.พ.นี้ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ในการนี้สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ กรรมการมส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้มีการอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไปถึงยังวัดวชิรธรรมารามในเวลา 09.20 น. พร้อมทั้งมีพิธีสมโภชหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ สำหรับพิธีปลูกจะมีขึ้นในวันที่ 19 ก.พ. เวลา 09.09 น. โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในการปลูกต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์

ทั้งนี้สมเด็จพระวันรัต กล่าวในระหว่างตรวจความเรียบร้อยสถานที่ในการกลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ว่า ต้นพระศรีมหาโพธิ์เปรียบเหมือนสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับพระพุทธรูป การกราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จึงเปรียบได้กับการระลึกถึงพระพุทธเจ้า

ด้านพระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าว มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ ตามประวัติศาสตร์ระบุว่า เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระนางเถรีสังฆมิตตา พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงนำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย แล้วมาปลูกไว้ที่ เมืองอนุราธปุระ ถือเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ยังยืนต้นอยู่ และมีอายุมากที่สุดถึงกว่า 2,000 ปีอีกด้วย ชาวศรีลังกาให้ความเคารพศรัทธาต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระเป็นอย่างมาก รัฐบาลศรีลังกาและเมืองอนุราธปุระ มีการดูแลหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นอย่างดีเพื่อเตรียมนำมามอบให้กับประเทศไทย เพื่อเป็นการถวายมุทิตาบรรณาการแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขณะที่นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์วิจัยเกษตรเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ดินที่ใช้ในการปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ ได้ข้อมูลมาจากประเทศศรีลังกาว่า จะต้องเป็นดินที่มีอินทรียวัตถุที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องหาแหล่งดินที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ก็คือในเทือกเขาอินทนนท์ ซึ่งถือว่าเป็นดินที่มีความสมบูรณ์มาก ประกอบกับต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสิ่งที่ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า จึงต้องนำแหล่งดินที่สูงที่สุดในประเทศไทยมาใช้ปลูกด้วย ส่วนน้ำที่จะใช้รดหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันที่ 19 ก.พ.นี้ จะเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่เกิดจากตาน้ำบนเทือกเขาอินทนนท์เช่นเดียวกัน

ด้านนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วัดวชิรธรรมาราม สร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลสถานอุทิศถวายพระราชกุศล ในวาระ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 องค์ปฐมผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปี 2559 มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ ตั้งอยู่ภายในพุทธอุทยานมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา