“อัครราชทูต” จัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรีร่วมไทย-กัมพูชา รมต.วัฒนธรรมทั้งสองประเทศปลื้ม กระชับความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น

0
3226

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีร่วมไทย-กัมพูชา ร่วมกับ นางเพรือง ซะโกะนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ที่โรงละครแห่งชาติจตุรมุข กรุงพนมเปญ โดยมี นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูตไทยในกรุงพนมเปญ ร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา เป็นการแสดงร่วมกันระหว่างคณะนักแสดงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ของไทยและคณะนักแสดงของ Royal University of Fine Arts กัมพูชา ที่สำคัญเป็นการขยายการดำเนินงานความร่วมมือที่สืบเนื่องจากโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนาฏศิลป์และดนตรีระหว่างสถาบันการศึกษาด้านศิลปะการแสดงของทั้งสองประเทศที่ประสบความสำเร็จด้วยดีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายวีระ กล่าวว่า การแสดงในครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีของไทยและกัมพูชา รวม 11 ชุด โดยเป็นการแสดงของแต่ละประเทศ ประเทศละ 3 ชุด อาทิ ระบำกินรีร่อน ซัดชาตรี เซิ้งตังหวาย และการแสดงสร้างสรรค์ชุด “มาลารมณีย์” ของไทย และการแสดงรำอวยพร การแสดงชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และระบำ Ploy Souy ของกัมพูชา นอกจากนี้มีการแสดงร่วมกัน 5 ชุด อาทิ การแสดงสร้างสรรค์ชุด “ชาวเล” ระบำชาวนา นับเป็นการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันโดยใช้นาฏศิลป์และดนตรีเป็นสื่อ

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ไทยและกับกัมพูชามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาแต่โบราณตั้งแต่เรายังไม่มีพรมแดน ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าศิลปวัฒนธรรมของไทยและกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันมาก ทั้งภาษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปะการแสดง รัฐบาลไทยและกัมพูชาใช้มิติทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในทุกระดับ ทั้งรัฐบาล เอกชน และภาคประชาชน รวมถึงด้านการศึกษาก็มีสถานศึกษาสอนศิลปะการแสดง ทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรมาเผยแพร่วัฒนธรรมที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของไทย และมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ของกัมพูชา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งระดับอาจารย์และนักศึกษา ทำให้เกิดความเข้าใจทำให้มีการแสดงร่วมกันได้ตามที่ได้รับชมในวันนี้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา ทำให้กระทรวงวัฒนธรรมทั้งสองกระทรวงกระชับความร่วมมือได้มากขึ้นกว่าเดิม

“ความร่วมมือไม่ใช่มีด้านนี้อย่างเดียว ยังมีความร่วมมือในระดับอาเซียน ลุ่มน้ำโขง และอื่นๆ นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนด้านโบราณคดีใต้น้ำ ด้านพิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อความเข้าใจซึ่งกันและกันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการทูต ความมั่นคง ค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวต่อไป” รมว.วธ. กล่าว

นางเพรือง กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและสนุกมากกับการแสดงร่วมไทยกัมพูชา เป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เชื่อมโยงกัน เราเป็นเพื่อนบ้านกัน เราเหมือนกันมากในด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เป็นโอกาสที่ดีต่อเยาวชนทั้งสองสถาบันที่ได้มาแสดงร่วมกัน ผู้ชมก็สนุกและมีความสุขมากที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการใช้วัฒนธรรมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ขอขอบคุณรัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม ที่นำคณะนักแสดงมาร่วมครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นความร่วมมือที่ยิ่งขึ้นไประหว่างกระทรวงวัฒนธรรมของสองประเทศ และเพิ่งได้คุยกับรมว.วีระว่าจะหาโอกาสมาเยือนไทยอีก และจะส่งคณะศิลปินมาบ้าง ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เคารพและยอมรับความเหมือนความต่างของกันและกันอีกด้วย