อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงฮานอย ปลื้ม คณะผู้แทนไทยเชิญชวนคณะสงฆ์เวียดนามร่วมสวดมนต์ข้ามปีนานาชาติ ปี 62

0
4124

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายเกรียงศักดิ์  บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา(ศน.) เข้าพบนายบุรินทร์  สันติพิทักษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เพื่อหารือในการประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริมกิจการศาสนาการจัดสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562  ตามที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) มีนโยบายที่จะกราบเรียนเชิญประมุขสงฆ์ประเทศต่างๆในอาเซียนได้เข้าร่วมการสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับประเทศไทยตามที่ได้เคยจัดหลายปีติดต่อกันมานั้น

 

 

นายเกรียงศักดิ์  กล่าวว่า การจัดสวดมนต์ข้ามปีในปีที่ผ่านมา มีพระสงฆ์สายเถรวาทและมหายานจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาหลายประเทศ อาทิ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา ศรีลังกา จีน รวมทั้งวัดไทยในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอย่างคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัดมากกว่าทุกๆ ปีที่เคยจัดมา เป็นการแสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์และการทำสมาธิเจริญภาวนาเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมประเทศชาติ ในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ทางประเทศไทยโดยนโยบายของ รมว.วธ. ได้ไปกราบอาราธนาประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างๆ รวมทั้งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาเดินทางไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวของพระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขแก่ชาวโลก นอกจากนี้ยังสามารถนำมาขยายผลด้านการสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนาในประเทศของตนต่อไป

นายบุรินทร์ สันติพิทักษ์ กล่าวว่า ทางสถานทูตยินดีที่จะได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่อยากจะเน้นถึงเรื่องของการนั่งสมาธิในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเนื่องจากได้ทราบกรณีเด็ก 13 คนที่ติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เรื่องนี้ชาวเวียดนามให้ความสนใจในประโยชน์ของการนั่งสมาธิกันมาก และตนคิดว่าน่าจะเป็นอีกกระแสหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนทั่วโลกหันมาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ด้านนายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล เลขานุการกรมการศาสนา กล่าวเสริมว่า ความสำคัญในปีนี้นอกจากจะมีการกราบอาราธนาประมุขสงฆ์จากนานาชาติแล้ว รมว.วธ.ยังได้มีแนวคิดที่จะจัดให้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญของแต่ละประเทศมาจัดริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะขอพรในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยจะมีประมุขสงฆ์และรัฐมนตรีของแต่ละประเทศที่ได้รับเชิญเป็นผู้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนบุษบกด้วย