“อนุทิน”- “สาธิต” หนุนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับสิทธิตรวจสุขภาพเป็นประจำ

0
496

พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการและเลขานุการกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. มอบหมายให้ตนเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2562  และนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ ซึ่งทั้งนายอนุทิน และนายสาธิต พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

พระมงคลวชิรากร กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ส่งฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อตรวจสอบสิทธิในระบบบริการสุขภาพแล้ว 174,091 รูป คิดเป็นร้อยละ 69 ของจำนวนพระภิกษุสามเณรทั้งหมด ขณะเดียวกันในส่วนของการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อคอยดูแล ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพระภิกษุสามเณร และประชาชน นั้น ได้ร่วมกับกรมอนามัย จัดอบรมไปแล้ว 4,525 รูป นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร ปี 2562 จำนวน 5,000 วัด และปี 2563 จำนวน 5,000 วัด เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้รู้ข้อมูลด้านสุขภาพ  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรไปตรวจสุขภาพเป็นประจำด้วย